Oto najlepsze projekty miejsc przesiadkowychPropertyDesign.pl - 12-06-2019 13:28


Sieć centrów przesiadkowych w Krakowie, samochody schowane przed wzrokiem mieszkańców i projekt zainspirowany strukturami tworzonymi przez bobry – to koncepcje nagrodzone w konkursie „Renault Easy City. Design the Future”. Zwycięzcami zostali Jakub Jedynak i Radosław Domżoł, drugie miejsce przyznano Wiktorowi Szulferowi, Julii Kazimierskiej i Olkowi Kępińskiemu, a trzecią lokatę zajęli Jan Heymer i Wacław Marat.

Zadaniem uczestników konkursu „Renault Easy City. Design the Future” było zaprojektowanie miejsca przesiadkowego z infrastrukturą dla elektrycznego i współdzielonego pojazdu autonomicznego Renault EZ-GO.

Pierwsze miejsce – Radosław Domżoł i Jakub Jedynak (Kraków)

Pierwsze miejsce w konkursie zajęli Radosław Domżoł i Jakub Jedynak. Ich projekt zakłada stworzenie sieci centrów przesiadkowych rozmieszczonych w odpowiednich odległościach w oparciu o gęstość zaludnienia. Transport „ostatniej mili” miałby się odbywać z wykorzystaniem autonomicznych, współdzielonych pojazdów Renault EZ-GO, a komunikacja między centrami przesiadkowymi - za pośrednictwem tradycyjnego transportu zbiorowego. Pojazdy zostały umieszczone na różnych poziomach, żeby wyeliminować przecinanie się dróg środków transportu wewnątrz obiektu. Jednocześnie spadek terenu został dobrany w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz dostępność dla osób starszych czy z niepełnosprawnością. Centrum przesiadkowe posiada również dodatkowe funkcje – sklep, kawiarnię, miejsce integracji, przechowalnię bagażu i warsztat rowerowy. Na dostępnym dla użytkowników zadaszeniu obiektu znalazły się obiekty sportowe i zieleń rekreacyjna.

Wartością tego projektu jest to, że traktuje miasto jako krajobraz. Przestrzeń parkingowa i miejsce przechowywania samochodów współdzielonych zostało powiązane z formą terenową i dzięki temu tak ją ukształtowano, że nie ma tam schodów i trudnych do pokonania przez pieszych różnic terenu. Wszystko jest organicznie ze sobą połączone. Choć duży rozmach, jeśli chodzi o wykorzystanie przestrzeni, może się wydawać trochę naiwny, to jednak tak sobie wyobrażam miasto przyszłości. Piesi, współdzielone pojazdy i transport publiczny są traktowani jako równorzędni uczestnicy miejskiej wspólnoty – mówi architektka Małgorzata Kuciewicz, jurorka konkursu.

Ten projekt zyskał największe uznanie jury, które przyznało autorom główną nagrodę – 20 tys. zł.

Z uzasadnienia jury: Jury doceniło myślenie systemowe zaprezentowane w pracy. Zespół połączonych centrów przesiadkowych odpowiadających na wyzwania tzw. "problemu ostatniej mili". Centra te tworzą sieć wielofunkcyjnych przestrzeni pod miejskimi dachami, powiązanych z parkingami samochodów współdzielonych, przypisanych do danego węzła przesiadkowego. Dzięki tektonice struktury wielopoziomowy plac nie wymaga schodów, dopuszczając na powierzchnie nie tylko pieszych, ale również osoby poruszające się na pojazdach osobistych. Przestrzeń ma duży potencjał do integrowania jej z usługami cyfrowymi.

Radosław Domżoł pochodzi z Mysłowic (woj. śląskie). Jest absolwentem III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach oraz studiów I stopnia kierunku architektura na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Uczestniczył w wymianie studenckiej z Uniwersytetem Technologii i Ekonomii (BME) w Budapeszcie. Obecnie jest studentem II stopnia kierunku architektura na Politechnice Krakowskiej oraz pracownikiem krakowskiego biura Mokaa Architekci. Entuzjasta nowych technologii, kawy oraz architektury. Jakub Jedynak jest studentem piątego roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Jego dwie wielkie pasje to architektura i motoryzacja. Od wielu lat interesuje go problem połączenia urbanistyki, miejskiego życia z szeroko pojętym transportem.

Drugie miejsce – Wiktor Szulfer, Julia Kazimierska i Olek Kępiński

Wiktor Szulfer, Julia Kazimierska i Olek Kępiński zostali laureatami drugiej nagrody. W konkursie „Renault Easy City. Design the Future” przedstawili koncepcję systemu „Ez Puls”. Składa się on z trzech modułów: stacji organizujących korzystanie z elektrycznych samochodów autonomicznych na żądanie zlokalizowanych w pobliżu węzłów komunikacyjnych, zatoczek dla pojazdów EZ-GO oraz aplikacji mobilnej umożliwiającej rozpoczęcie podróży tym samochodem. Pojazdy EZ-GO w tym projekcie przechowywane są pod ziemią, w specjalnych magazynach buforowych. Tam również odbywa się ładowanie samochodów, a jednocześnie pojazdy stanowią element systemu energetycznego, magazynując energię.

Projekt przedstawia wizję miasta, w którym chcielibyśmy żyć, wizję, w której samochody nie dominują, lecz są schowane przed naszym wzrokiem. Możemy się nimi dzielić i żyć w zielonym mieście. Ulice są nieco zwężone, dostosowane do potrzeb samochodów autonomicznych, elektrycznych, współdzielonych. To jest ta droga, którą chcemy iść – chcemy, żeby wszystkim nam się żyło w mieście coraz lepiej i wygodniej, przy czym ta wygoda nie musi polegać na tym, że będziemy mieć bardzo szerokie ulice, na których jest dużo samochodów. W tym projekcie wygoda jest budowana w zupełnie inny sposób: bliżej dobrej przestrzeni publicznej, natury – mówi architekt Krzysztof Herman, juror konkursu.

Autorzy projektu otrzymali drugą nagrodę w wysokości 10 tys. zł.

Z uzasadnienia jury: Jury doceniło w tej pracy dynamiczny film, unikalną koncepcję, aby całe miasto traktować jako dogodne miejsce przesiadkowe oraz zilustrowanie potencjału zazielenienia miejsc parkingowych, po przejściu na pojazdy współdzielone. Pewien niedosyt pozostawia projekt wiat, bez ławek i innych atrybutów aktywnej miejskiej przestrzeni, przyjaznej mieszkańcom.

Laureaci drugiego miejsca są studentami wzornictwa przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Razem prezentują szerokie doświadczenie w dziedzinach od inżynierii przez grafikę i projektowanie produktu po projektowanie interakcji i badania socjologiczne.

Trzecie miejsce – Jan Heymer i Wacław Marat

Trzecie miejsce zajęli Jan Heymer i Wacław Marat. W swojej pracy konkursowej Jan Heymer i Wacław Marat przedstawili koncepcję miejsca przesiadkowego zainspirowaną strukturami tworzonymi przez… bobry. Ważnym aspektem tej koncepcji jest uspokojenie ruchu oraz tworzenie miasta o bogatych relacjach wewnętrznych, przyjaznego mieszkańcom. Projekt opiera się na modułach łączonych łukowymi przegubami. Pozwala to na dostosowanie miejsca przesiadkowego z infrastrukturą dla pojazdu EZ-GO do potrzeb mieszkańców i połączenie go z przestrzenią dla miejskiej aktywności – może się tam znaleźć np. boisko, plac zabaw, niewielki sklep spożywczy, sala wspólnotowa czy scena.

Uważam tę pracę za ciekawą, ponieważ proponuje ona modularność i dzięki temu projekt może być dostosowany do bardzo wielu miejsc. W małym miasteczku czy na niewielkim placu kompleks może cechować nieduże zróżnicowanie, ale im więcej będzie wykorzystywanych środków transportu i potrzebnych funkcji, tym bardziej system modularny może być rozbudowany. W tym projekcie ważne było dla mnie też to, że stawia on na pierwszym miejscu miejskie życie i traktuje transport jako usługę, która ma to życie obsługiwać. Samochód nie jest tu na pierwszym planie
– mówi architekt Radosław Gajda, juror konkursu.

Autorzy tej pracy zajęli trzecie miejsce i otrzymali nagrodę w wysokości 5 tys. zł.

Z uzasadnienia jury: Jury doceniło postawienie aktywności społecznej i sąsiedzkiej w centrum uwagi, podczas gdy infrastruktura transportowa to naturalne, sprawnie działające tło. Mocny jest koncept "regulowania nurtu miasta" oraz wyniesionej nad zielone trawniki posadzki, której tektonika zapewnia bezpieczne doki dla pojazdów. Niedosyt pozostawia niedopowiedziany temat zintegrowania przestrzeni z usługą cyfrową.

Jan Heymer jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (studia inżynierskie) i Politechniki Warszawskiej (studia magisterskie). Obecnie pracuje małym, warszawskim biurze nad projektami w różnych skalach architektoniczno-urbanistycznych. Za swój największy dotychczasowy sukces uważa wejście do finału konkursu na Plac Centralny w Warszawie. Wacław Marat jest absolwentem Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Urodził się w Łodzi, ale od 8. roku życia związany jest ze stolicą. Obecnie pracuje jako projektant, ilustrator, animator, Art Director w agencji reklamowej.

W gronie finalistów znalazły się jeszcze dwa zespoły, które otrzymały pamiątkowe dyplomy:

• Aleksandra Dentkowska, Anna Kowalczyk i Aleksandra Zawada (absolwentki Politechniki Warszawskiej)

• Marek Szlęk, Oskar Szymańczyk, Grzegorz Górnikiewicz i Adam Zbroiński (studenci Politechniki Śląskiej).

 


Laureatów konkursu wyłoniło jury w składzie: Vincent Carré (przewodniczący), Wojciech Drzewiecki, Radosław Gajda, Krzysztof Herman, Małgorzata Kuciewicz, Iga Mościchowska i Agata Szczech.