REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Pełen wyzwań konkurs na nową siedzibę teatru

  • Autor: SARP Kielce
  • 13 kwi 2015 15:48
fot. Fotolia

Miasto Kielce ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy obiektu zabytkowego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach w celu zmiany sposobu użytkowania na potrzeby Teatru Lalki i Aktora Kubuś. Trudne zadanie stoi przed architektami, bo muszą się liczyć z ograniczeniami narzuconymi przez konserwatora zabytków.

REKLAMA

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania pn.: „Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, wraz z jego nadbudową, przebudową i rozbudową, umożliwiających korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w oparciu o wytyczne programowo – funkcjonalne i warunki ochrony konserwatorskiej. Adaptacja dotyczy XVIII-wiecznych budynków dawnej kuźni i dworku.

Celem konkursu jest wyłonienie wizji architektonicznej najwyższej jakości pod względem kompozycyjnym, funkcjonalnym i technologicznym - odtwarzającej i eksponującej zabytkowe wartości kulturowe obiektów przy adaptacji na współczesne funkcje, w sposób spójny w kontekście istniejącego przebudowanego otoczenia - której Autor (Zespół Autorski) zaproszony zostanie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przedsięwzięcia tj. pełnobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 27/04/2015, godz.: 13:00.

Zamawiający przewiduje przyznanie następujących nagród: 1) I nagroda - 20 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki, którego zakres przedmiotowy został określony w § 8, 2) II nagroda - 10 tys. zł, 3) III nagroda - 5 tys. zł. 2. Kwoty nagród pieniężnych są kwotami brutto i będą podlegać opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do przyznania nagród równorzędnych lub dokonania innego podziału nagród pod warunkiem wyczerpania całej puli nagród pieniężnych.

Konkurs organizowany jest przy współpracy z SARP o.Kielce. Więcej informacji, regulamin konkursu na stronie SARP Kielce.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY