PKP chce zmodernizować 16 dworców w dolinie Popradu. Ruszył przetargPropertydesign.pl - 07-03-2017 12:30


PKP S.A. ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych dla 16 dworców i stacji kolejowych zlokalizowanych w Dolinie Popradu.

W ramach zadania można wyszczególnić cztery formy realizacji inwestycji: przebudowa budynków dworców wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (Stary Sącz, Barcice, Rytro, Piwniczna Zdrój, Piwniczna, Wierchomla Wielka, Żegiestów, Żegiestów Zdrój);  rozbiórka starych i budowa nowych dworców wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (Młodów, Zubrzyk); budowa nowych dworców wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (Nowy Sącz Biegonice, Łomnica Zdrój, Milik); modernizacja elementów małej architektury na stacjach, gdzie nie występuje budynek dworca (Andrzejówka, Muszyna Zdrój, Powroźnik).

Planowane modernizacje i budowy nowych obiektów kolejowych w Dolinie Popradu, to pierwsza grupa inwestycji w województwie małopolskim obejmująca cały region. Jest to ważny projekt wpisujący się w większy program, który docelowo ma objąć 464 obiekty w całej Polsce.

Głównym celem realizowanych inwestycji jest jak najlepsze dostosowanie dworców do potrzeb wszystkich grup pasażerów i zapewnienie najwyższych standardów obsługi. Szczegółowy zakres inwestycji zostanie określony na etapie prac projektowych.

Termin składania ofert przetargowych mija 12.04.2017 r. Warto wspomnieć, że Spółka stara się o dofinansowanie unijne na realizację prac w Dolinie Popradu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.