REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Pomysł na rewitalizację Łodzi - poznaj szczegóły konkursu

  • Autor: SARP Łódź
  • 18 lut 2016 12:45
fot. Fotolia

SARP Łódź i Miasto Łódź organizują jednoetapowy konkurs urbanistyczny wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcję architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla obszaru pilotażowego w części Śródmieścia Łodzi.

REKLAMA

W ramach konkursu wyodrębniono trzy obszary, które są trzema odrębnymi zadaniami projektowymi:

Zadanie 1. Woonerf na ul. Włókienniczej wraz z pasażem (wraz z otoczeniem) łączącym ul. Włókienniczą z ul. Jaracza.

- Projekt obejmuje całą ulicę Włókienniczą wraz z działką pod nr 19. Ulicę należy kształtować jako "podwórzec miejski", czyli przestrzeń publiczną łączącą różne funkcje, traktowaną jako strefa zamieszkania.
- Zaprojektowanie przyjaznego pieszym ciągu pieszo-jezdnego wraz z wielofunkcyjnym obiektem, tworzącym zachodnią elewację pasażu (Jaracza 22a) - dominująca funkcja parkingowa od II kondygnacji, uzupełniona usługami zlokalizowanymi minimum w parterze.
- Adaptację Domu Hilarego Majewskiego na funkcję publiczną, związaną z pasażem (Włókiennicza 11).

Zadanie 2: Rejon skrzyżowania ul. Narutowicza, ul. Wschodniej i ul. Sienkiewicza (wraz z nowymi ulicami).

- Plac miejski między budynkami Filharmonii i Telewizji z parkingiem podziemnym. Plac należy zaprojektować jako reprezentatywną przestrzeń publiczną, odpowiednią dla rangi dominant.
- Należy rozwiązać zagadnienie przeplatania się torowiska tramwajowego ze skrzyżowaniem ul. Narutowicza i ul. Sienkiewicza.
- Zakłada się powiązanie ul. Wschodniej z ul. Sienkiewicza na tyłach budynku Telewizji - przy tej wytycznej należy rozwiązać funkcjonowanie komunikacyjne węzła, z zastrzeżeniem, że ul. Narutowicza na zachód od ul. Wschodniej ma być dostępna tylko dla tramwaju, rowerzystów, mieszkańców i dostaw oraz służb miejskich.
- Odcinek ul. Narutowicza między ul. Wschodnią a ul. Sienkiewicza powinien być dostępny dla pieszych i tramwaju. Do tego zagadnienia dołączone jest również zaprojektowanie ulicy na tyłach budynku Telewizji.
- Należy zaproponować formę nowej zabudowy pierzei ul. Narutowicza. Budynki wielofunkcyjne (usługi, biura, mieszkania), z dopuszczonym parkingiem podziemnym oraz obligatoryjnie lokale usługowe w parterach.
- Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej nad głowicą dworca Łódź Fabryczna (obszar na wschód od ul. Sienkiewicza): Przestrzeń ta powinna pełnić głównie funkcję rekreacyjną z małą architekturą umożliwiającą różne interakcje.
- Należy zaprojektować pasaż pieszy wraz obudową architektoniczną łączący ul. Piotrkowską (posesja nr 66) z układem ulic wewnętrznych kwartału.

Zadanie 3: Ryneczek na narożniku południowo-zachodniego skrzyżowania ul. Kilińskiego i ul. Jaracza.

Narożnik zachodni należy zaprojektować przy zachowaniu istniejącej oficyny (z wytworzeniem elewacji na części wschodniej), należy zaprojektować przestrzeń jako mały rynek handlowy z trwałym zadaszeniem (dopuszczalna konstrukcja dwukondygnacyjna), w formie podkreślającej narożnik oraz zachowującej charakter placu miejskiego.

Składane przez zespoły prace muszą obejmować wszystkie trzy tereny.

Głównym celem konkursu jest wyłonienie najlepszych rozwiązań koncepcyjnych w zakresie urbanistycznej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, organizacji i zaprojektowania przestrzeni publicznych, rozwiązania wnętrz kwartałowych (przestrzeni półpublicznych), sposobów adaptacji istniejących budynków, zasad i sposobów realizacji nowej zabudowy, sytuowania i projektowania małej architektury dla przestrzeni publicznych w kwartałach znajdujących się w obszarze pilotażowym.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY