REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Poszukiwany pomysł na stworzenie trzech rynków. Kto odmieni Leszno?

  • Autor: SARP Poznań
  • 07 kwi 2017 13:50
fot. pixabay.com

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie.

REKLAMA

Obszar opracowania konkursowego jest częścią historycznego układu urbanistycznego miasta Leszna objętego ochroną konserwatorską i znajduje się na terenie objętym obowiązującym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Ideą konkursu jest próba tworzenia koncepcji „trzech rynków”, jako zintegrowanej przestrzeni publicznej centrum miasta Leszna o zróżnicowanym charakterze: Rynek (salon miejski) – plac Jana Metziga (wypoczynek i rekreacja) – Nowy Rynek (usługi i handel).

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej i programowo - przestrzennej rewitalizacji fragmentu śródmieścia Leszna w zakresie zagospodarowania placu Jana Metziga i Nowego Rynku wraz z częścią ciągu drogowego Alei Zygmunta Krasińskiego, jako elementu będącego powiązaniem przestrzenno – funkcjonalnym miedzy tymi placami.

Zamawiający oczekuje twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno - funkcjonalnych obszaru objętego konkursem w ramach stworzenia przestrzeni dla ruchu, handlu, spotkań i rekreacji, stanowiących wspólną przestrzeń dla aktywności społeczno - kulturalnej miasta.

Celem konkursu jest uzyskanie spójnej i przemyślanej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru fragmentu centrum miasta Leszna. Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne łącząc optymalnie aspekty funkcjonalne, estetyczne, użytkowe i komunikacyjne tworzące atrakcyjną i przyjazną mieszkańcom przestrzeń śródmiejską o zróżnicowanym charakterze. Proponowane rozwiązania winny umożliwiać jak najwięcej interakcji pomiędzy przyszłymi użytkownikami tego obszaru.

Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno-przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru objętego konkursem i jego otoczenia. Autorowi najlepszej koncepcji zostaną powierzone dalsze prace projektowe na podstawie pomyślnie przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 11 maja 2017 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie SARP Poznań.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY