REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Szczegóły konkursu na przebudowę Teatru Letniego w Szczecinie

  • Autor: SARP Szczecin
  • 12 sie 2015 09:59
fot. Fotolia

Prezydent Miasta Szczecin ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w Szczecinie.

REKLAMA

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec (amfiteatru) przy ul. Fałata 2 w Szczecinie w zakresie budowy nowego zadaszenia, przebudowy widowni i sceny, infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem zachowania walorów krajobrazowych Parku im. Jana Kasprowicza.

Celem konkursu jest:

- podniesienie atrakcyjności wizualnej Teatru Letniego jako obiektu architektonicznego, zintegrowanego z otoczeniem,
- podniesienie funkcjonalności obiektu jako miejsca organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych, w tym imprez masowych,
- wprowadzenie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami i standardami,
- wyłonienie najlepszej koncepcji architektoniczno – urbanistycznej przebudowy Teatru Letniego.

Zamawiający przewiduje wykorzystanie rezultatów I etapu konkursu w celu określenia zaleceń Sądu Konkursowego (w tym wytycznych z zakresu ochrony konserwatorskiej) do uwzględnienia w pracach w II etapie konkursu oraz sporządzenia wniosków do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym leży Teatr Letni.

W wyniku konkursu wybrany zostanie zwycięzca, który zostanie zaproszony do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego objętego opracowaniem konkursowym.

Sąd Konkursowy stanowią:

przewodniczący Sądu Konkursowego: arch. Kazimierz Łatak – Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Kraków, sędzia referent: arch. Michał Bay – Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Szczecin, członkowie Sądu Konkursowego: arch. Marek Sietnicki – Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Szczecin, arch. Jarosław Bondar – Architekt Miasta, Urząd Miasta Szczecin
Ewa Mrugowska – Kierownik Teatru Letniego, Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

Sekretarzem konkursu jest arch. Ewa Balanicka – SARP o/Szczecin, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.

Terminy

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie najpóźniej 25.08.2015 do godz. 18.00.
Zawiadomienie uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie 31.08.2015.
Składanie anonimowych pytań merytorycznych dot. warunków Konkursu do 15.09.2015.
Odpowiedzi na pytania do 22.09.2015.
Termin złożenia prac konkursowych – etap I: do dnia 13.10.2015 do godz. 18.00 w siedzibie Organizatora przy ul. Mariackiej 10 w Szczecinie.
Powiadomienie o dopuszczeniu wybranych uczestników do udziału w etapie II, wraz z wytycznymi do etapu II: 19.10.2015.
Powiadomienie odbędzie się poprzez podanie na stronie Organizatora kodów własnych uczestników konkursu, których prace zakwalifikowały się do II etapu.
Termin złożenia prac konkursowych – etap II: do dnia 1.12.2015 do godz. 18.00 w siedzibie Organizatora przy ul. Mariackiej 10 w Szczecinie.
Ogłoszenie wyników konkursu i dyskusja pokonkursowa w dniu 11.12.2015.
Wskazane terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje uczestników.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY