REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

W planach rewitalizacja uzdrowiskowego centrum Szczawnicy

  • Autor: BIP Małopolska
  • 12 cze 2015 13:34
fot. Fotolia

Miasto Szczawnica ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania uzdrowiskowego centrum Szczawnicy związanego z rewitalizacją przestrzeni publicznych.

REKLAMA

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników konkursu idei rewitalizacji uzdrowiskowego centrum Szczawnicy. Dopuszcza się przedstawienie zagospodarowania przestrzeni publicznych w tym ciągów komunikacyjnych poza granicami przeznaczenia terenów w MPZP, ale w ramach ustaleń tego planu.

Celem i zadaniem konkursu jest:

1. wykreowanie idei urbanistyczno-architektonicznej dla części Szczawnicy mającej charakter uzdrowiskowy, oferującej jak najkorzystniejsze warunki komunikacji pieszej przy uwzględnieniu ustaleń MPZP,

2. uwzględnienie przy kształtowaniu połączeń funkcjonalnych głównych elementów zagospodarowania uzdrowiska - połączenie Parku Dolnego z promenadą, z ul. Zdrojową (alejką po stronie północnej Parku) oraz z Placem Dietla i wyremontowanym odcinkiem ul. Zdrojowej,

3. zaproponowanie jak najlepszych rozwiązań urządzenia i zagospodarowania ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury i architektury parkowej,

4. zlecenie zwycięskiemu zespołowi opracowania kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz nadzoru autorskiego nad prowadzoną inwestycją uwzględniającą zwycięską pracę konkursową oraz zalecenia pokonkursowe.

Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

19.06.2015, godzina 11:00.
Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica - sekretariat I piętro, osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Termin i miejsce składania prac konkursowych:

Do dnia 02 października 2015 r. do godz. 11:00.
Miejsce: j.w.

Nagrody

Rodzaj i wysokość nagród: Nagrodami w konkursie są: 1) nagroda pierwsza (I): 20 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki 2) nagroda druga (II): 15 000 zł 3) nagroda trzecia (III): 10 000 zł 4) dwa wyróżnienia: po 5 000 zł.

Więcej informacji na stronie BIP Małopolska.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY