REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Wykreowanie idei urbanistyczno-architektonicznej dla Stargardu Szczecińskiego

  • Autor: SARP
  • 26 sie 2014 11:34
fot. stargard.pl

Stargard Szczeciński ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim.

REKLAMA

Miasto Stargard Szczeciński ogłasza konkurs:

Konkurs urbanistyczno - architektoniczny, otwarty, jednoetapowy, realizacyjnym w zakresie sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie i zaprezentowanie przez Uczestników konkursu idei urbanistyczno-architektonicznej Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim oraz koncepcji zabudowy i zagospodarowania terenu osiedla jako nowej, atrakcyjnej, integralnej części miasta. Celem i zadaniem konkursu jest:

- wykreowanie idei urbanistyczno-architektonicznej dla nowej dzielnicy mieszkaniowej oferującej jak najkorzystniejsze warunki zamieszkania oraz w możliwie najkorzystniejszy sposób kształtującej wizerunek Stargardu Szczecińskiego,
- optymalne wpisanie nowej dzielnicy miasta w krajobraz Stargardu Szczecińskiego ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji sylwety Starego Miasta,
- znalezienie jak najlepszego rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżynek w powiązaniu ze strukturą funkcjonalno–przestrzenną miasta i terenów podmiejskich,
- zlecenie zwycięskiemu zespołowi opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego zwycięską pracę konkursową oraz zalecenia pokonkursowe.

Kryteria oceny prac konkursowych:

- trafność i atrakcyjność idei urbanistycznej,
- sprawność i racjonalność połączeń funkcjonalno przestrzennych osiedla z układem przestrzennym miasta,
- trafność wpisania zagospodarowania osiedla w krajobraz miasta,
- trafność rozwiązań przestrzennych z punktu widzenia jakości życia w mieście,
- walory architektoniczne zabudowy i zagospodarowania terenu,
- możliwość etapowania realizacji osiedla,
- ekonomika proponowanego rozwiązania z punktu widzenia kosztów budowy i eksploatacji,
- zgodność z założeniami Konkursu i wytycznymi merytorycznymi

Kryteria wymienione powyżej będą przez Sąd Konkursowy rozpatrywane całościowo i łącznie zdecydują o ocenie projektu.

Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Data: 15.10.2014, godzina 16:00.
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Szczecin, ul. Mariacka 10; 70-546 Szczecin.

Więcej informacji: szczecin.sarp.org.pl/gizynek

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY