REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Zaprojektuj designerski budynek edukacyjny Leśnego Ogrodu Botanicznego

  • Autor: bip.lasy.gov.pl
  • 06 paź 2015 16:07
Zaprojektuj designerski budynek edukacyjny Leśnego Ogrodu Botanicznego
fot. Waldemar Jan, flickr.com

Konkurs na opracowanie koncepcji budynku edukacyjnego w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo w Gdyni, organizowany jest jako konkurs otwarty, dwuetapowy, studialno - realizacyjny.

REKLAMA

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy lub budowy nowego budynku edukacyjnego dla Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo i zagospodarowania terenu bezpośrednio przylegającego do tego budynku oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania istniejącego budynku drewnianego. Na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej zostanie opracowany projekt przebudowy i rozbudowy lub budowy budynku i jego bezpośredniego otoczenia.

Zaprojektowany w ramach konkursu nowy budynek (lub przebudowany i rozbudowany istniejący budynek) powinien wyróżniać się nowoczesnym designem oraz zawierać elementy sztuki użytkowej związanej z lasem, botaniką czy gospodarką leśną (np. murale, mozaiki, itp.).

Projekt powinien być optymalny pod względem urbanistycznym, architektonicznym, plastycznym, technicznym, ekonomicznym oraz wykazywać się innowacyjnością w zakresie edukacji przyrodniczej społeczeństwa.

Rozwiązania konstrukcyjne oraz wyposażenie budynku powinny umożliwiać dostosowywanie sal do różnego rodzaju zajęć. W projekcie należy zastosować rozwiązania prośrodowiskowe, tj. niskoemisyjne lub odnawialne źródła energii, ograniczenie zanieczyszczenia światłem, racjonalne zużycie wody itp.

Według zasad konkursu studialno-realizacyjnego, uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a organizator zaprasza do składania prac konkursowych jedynie uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu.

I etap konkursu - studialny:

Sąd konkursowy wybierze nie więcej niż 5 prac konkursowych studialnych, których autorzy zostaną zaproszeni do II-etapu konkursu.

II etap konkursu - realizacyjny:

Autorzy zaproszeni do II etapu konkursu przedstawią realizacyjną koncepcję urbanistyczno - architektoniczną z uwzględnieniem zaleceń Sądu konkursowego przekazanych po I-etapie konkursu. Z autorem wybranej przez Sąd konkursowy najlepszej pracy konkursowej Organizator podpisze umowę na wykonanie dokumentacji technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Sąd konkursowy dokona oceny prac konkursowych w oparciu o następujące kryteria:
1. I etap Konkursu:
a) Jakość oraz atrakcyjność rozwiązań architektonicznych projektu - 60 pkt
b) Poprawność rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych - 40 pkt
2. II etap Konkursu:
a) oryginalność idei projektu i atrakcyjność rozwiązań architektonicznych - 25 pkt
b) rozwiązania przestrzenne, powiązania z otoczeniem, komunikacja wewnętrzna - 15 pkt
c) prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych - 20 pkt
d) rozwiązania proekologiczne w budynku - 20 pkt
e) ekonomika możliwości rozwiązań technicznych, materiałowych oraz realizacji i eksploatacji - 20 pktRekomendowane dla Ciebie


DO POBRANIA

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY