Znamy wyniki konkursu na teren przy dworcu w KołobrzeguPropertydesign.pl / PKP S.A. - 21-09-2016 16:40


Rozstrzygnięto konkurs ideowy, studialny, urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym.

Na konkurs wpłynęło 16 prac. Sąd konkursowy po dyskusjach i wielu sporach nie wyłonił pierwszego miejsca. Przyznano trzy nagrody równorzędne w wysokości 20 tysięcy złotych oraz 3 wyróżnienia.

Nagroda równorzędna w wysokości 20.000 zł
Zespół autorów:
mgr inż. arch. Piotr Woldan z Wrocławia
mgr inż. arch. Michał Romański z Wrocławia
mgr inż. arch. Joanna Janikowska z Zielonej Góry

Nagroda równorzędna w wysokości 20.000 zł
FUV Architekci:
mgr inż. arch. Krzysztof Moskała z Warszawy
inż. arch. Michał Poziemski z Ząbek

Nagroda równorzędna w wysokości 20.000 zł
mgr inż. arch. Rafał Stemporowski ze Szczecina

Wyróżnienie w wysokości 8.000 zł
inż. arch. Robert Witczak z Radwanic k. Wrocławia

Wyróżnienie w wysokości 8.000 zł
EMA STUDIO
mgr inż. arch. Ewelina Siestrzewitowska z Lublina

Wyróżnienie w wysokości 4.000 zł
mgr inż. arch. Rafał Paszenda z Jankowic
mgr inż. arch. Karolina Groborz z Rydułtowy