REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Będzie Narodowy Plan Rewitalizacji, aby skutecznie rewitalizować

  • Autor: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  • 03 lip 2014 15:52
Będzie Narodowy Plan Rewitalizacji, aby skutecznie rewitalizować
fot. Fotolia

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło założenia Narodowego Planu Rewitalizacji (NPR). Dzięki niemu rewitalizacja ma być kompleksowa, przyjazna i skuteczna.

REKLAMA

MIiR po raz pierwszy zaprezentowało założenia Narodowego Planu Rewitalizacji na Kongresie Rewitalizacji, który odbywał się w dniach 4-6 czerwca 2014 r. w Krakowie. W ten sposób rozpoczął dyskusję nad jego zakresem ze wszystkimi partnerami związanymi z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

NPR ma być dokumentem rządowym, który stworzy przyjazne warunki dla prowadzenia rewitalizacji w Polsce, np. poprzez projekty zmian w prawie, stworzenie spójnego systemu i określenie źródeł finansowania rewitalizacji, czy wypracowanie wzorcowych dokumentów.

MIiR uważa, że program ma być odpowiedzią na niekorzystne procesy, które zachodzą na obszarach zdegradowanych, przede wszystkim w miastach. Te procesy i ich skutki to m.in. problemy ekonomiczne, niszczejąca infrastruktura. Skala potrzeb jest bardzo duża - wg opracowania Instytutu Rozwoju Miast „Skala degradacji miast w Polsce”, nawet 20 proc. obszarów miejskich wymaga rewitalizacji. Dotyczy to niemal 2,4 mln mieszkańców naszego kraju.

Dokument zdaniem MIiRu ma stanowić odpowiedź na negatywne zjawiska i tendencje w miastach, np. chaotyczne rozpraszanie zabudowy miejskiej, czyli tzw. rozlewanie się miast, wyludnianie się ich centrów, zanieczyszczenie powietrza. Chodzi o promowanie idei „powrotu do miast” – zwartych w zabudowie, ograniczających emisyjność, charakteryzujących się dbałością o zieloną infrastrukturę i jednocześnie przyjaznych mieszkańcom.

Horyzont czasowy dokumentu to 2022 rok, wiąże się to z dużymi środkami dostępnymi dla Polski z budżetu UE na lata 2014-2020 (przewiduje się, że na szeroko rozumianą rewitalizację będzie to nie mniej niż 25 mld zł), a z drugiej umożliwi zbudowanie mocnych podstaw dla krajowych instrumentów, po jego zakończeniu.

Priorytet: skuteczna rewitalizacja

W NPR rewitalizacja definiowana jest jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju chce zerwać z postrzeganiem rewitalizacji jako zbioru punktowych, oderwanych od siebie działań. Dobrze prowadzona rewitalizacja powinna być: kompleksowa poprzez zmiany w różnych sferach życia mieszkańców miasta – społecznej, kulturowej, gospodarczej, przestrzennej itp.; zintegrowana poprzez współpracę i uporządkowanie działań różnych podmiotów; prowadzona w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną i skoncentrowana terytorialnie.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY