REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Budowa centrum muzyki Sinfonia Varsovia przyspiesza

  • Autor: UM Warszawa
  • 23 paź 2015 08:58
Budowa centrum muzyki Sinfonia Varsovia przyspiesza
Sinfonia Varsovia, Thomas Pucher
Budowa centrum muzyki Sinfonia Varsovia przyspiesza
Budowa centrum muzyki Sinfonia Varsovia przyspiesza
Budowa centrum muzyki Sinfonia Varsovia przyspiesza
Budowa centrum muzyki Sinfonia Varsovia przyspiesza
Budowa centrum muzyki Sinfonia Varsovia przyspiesza
Budowa centrum muzyki Sinfonia Varsovia przyspiesza

Nowe centrum muzyki Orkiestry Sinfonia Varsovia będzie nie tylko atrakcyjną przestrzenią do prezentacji muzyki i sztuki, lecz również miejscem spędzania czasu wolnego. Podpisana została umowa z architektem Thomasem Pucherem, który rozpoczyna realizację prac projektowych.

REKLAMA

- Mam nadzieję, że na pierwszy koncert w nowo wybudowanej sali koncertowej zaprosimy warszawiaków na początku października 2021 r. – mówi Hanna Gronkiewicz- Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

W dniach 16-20 października br. odbyły się negocjacje dotyczące warunków wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Modernizacja zabytkowych obiektów i budowa Sali koncertowej dla Orkiestry Sinfonia Varsovia przy ul. Grochowskiej”. Negocjacje prowadził Janusz Marynowski dyrektor Orkiestry i powołana przez niego komisja przetargowa. Dodatkowo po stronie Zamawiającego o zapewnienie najwyższej jakości akustyki już na etapie negocjacji zadbał międzynarodowej klasy ekspert Eckhard Kahle. Ze strony projektanta zespołowi negocjacyjnemu przewodniczył Thomas Pucher, autor zwycięskiej pracy konkursowej. Wynegocjowana kwota brutto kontraktu stanowi 8 proc. przewidywanej wartości robót budowlanych tj. 35,4 mln zł.

Harmonogram prac przewiduje realizację prac projektowych w okresie od dnia podpisania umowy do marca 2017 roku. Dokumentacja projektowa rewitalizacji pięciu zabytkowych obiektów i nowej sali koncertowej na terenie dawnego Instytutu Weterynarii przy ul. Grochowskiej 272 oraz harmonogram prac został tak wynegocjowany, aby możliwe było sfinansowanie części inwestycji ze środków unijnych (poza środkami finansowymi zabezpieczonymi przez m.st. Warszawę w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację zadania „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia” w wysokości netto 279,7 mln zł).

Realizacja robót budowlanych planowana jest na cztery kolejne lata. Pierwszy etap robót będzie stanowiła rewitalizacja trzech zabytkowych budynków zlokalizowanych od strony ul. Grochowskiej. Taki harmonogram prac zapewni ciągłość pracy Orkiestry w trakcie realizacji inwestycji. W odnowionych w pierwszej kolejności budynkach zabytkowych, będą odbywały się próby, zostanie tam także przeniesiona administracja. W ramach inwestycji przewidziana jest także kompleksowa rewitalizacja terenu zieleni, stworzenie ogrodu sztuk.

Równolegle z trwającą budową, instytucja kultury m.st. Warszawy, prowadzić będzie, z uwzględnieniem celów Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, działalność koncertową i edukacyjną kierowaną do warszawiaków, a w szczególności do mieszkańców Pragi, której celem będzie wzmacnianie relacji społecznych.

Koncepcja architektoniczna

W 2009 roku Miasto st. Warszawa zakupiło nieruchomość przy ul. Grochowskiej 272 dla Orkiestry w celu zapewnienia przestrzeni umożliwiającej budowę sali koncertowej na 1800 miejsc oraz siedziby dla Orkiestry.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY