Dawny szpital zmienia się w nowoczesne centrum opieki nad senioramiPropertydesign.pl - 17-03-2015 13:57


Trwają prace nad pierwszym w Polsce kompleksowym centrum opieki nad seniorami. Angel Care to wrocławska inwestycja spółki Angel Poland Group, zaprojektowana przez przedsiębiorstwo Modulor.

Angel Care powstaje przy ul. Dyrekcyjnej we Wrocławiu w budynku dawnego szpitala Uniwersytetu Medycznego. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków – jego XIX-wieczna elewacja podlega ochronie – dlatego przed rozpoczęciem prac wymagana była zgoda na przebudowę i remont miejskiego konserwatora zabytków. Po jej otrzymaniu generalny wykonawca prac, firma Eiffage Polska Budownictwo, z pietyzmem rozpoczął realizację pierwszego w Polsce kompleksowego centrum opieki nad seniorami.

Wpływ na otoczenie

Projekt, który wykonało przedsiębiorstwo Modulor, przewiduje generalny remont ponad stuletniego budynku. Zachowana zostanie główna konstrukcja nośna budynku. Wymianie ulegnie dach z przywróceniem widocznego podziału na 2 części wybudowane w 2 etapach (neogotycka część powstała w 1898 r., kolejną dobudowano w latach 20. XX w.). Odnowiona zostanie elewacja z odbudową dawnego szczytu. Zamontowana zostanie nowa stolarka okienna i drzwiowa z zachowaniem stylistyki pierwotnej. To pozwoli utrzymać historyczny charakter obiektu.

- To budynek z bogatą historią, posiadający własną duszę. Chcemy ją zachować – mówi Sebastian Bieńkowski, project manager Angel Care. – Angel Poland Group ma na koncie realizację podobnych inwestycji. Grupa odnowiła i stworzyła we wrocławskim spichlerzu z XVI wieku luksusowy hotel The Granary, a w Krakowie realizuje niezwykle prestiżowy budynek apartamentowy Angel Wawel remontując i przebudowując dawne budynki zakonu sióstr koletek oraz Towarzystwa Dobroczynności datowane na XVII oraz XIX w.

Dawny szpital przy Dyrekcyjnej przez kilka ostatnich lat nie był użytkowany. Generalny wykonawca przejął teren na początku grudnia 2014 r. i rozpoczął jego porządkowanie. Wyburzone zostały mniejsze budynki gospodarcze i techniczne, jak pralnia, tlenownia czy garaże, wykonane zostało przyłącze do kanalizacji oraz powstało zaplecze kontenerowe budowy. Następnie można było rozpocząć właściwe prace budowlane.

Obecnie pracuje tutaj ok. 50 pracowników budowlanych oraz zespół 10 inżynierów z kadry technicznej. Rozebrany został mur oddzielający teren szpitala od działki miejskiej. Na jego miejscu powstanie ściana zewnętrzna nowego 5-cio kondygnacyjnego budynku biurowo-socjalnego, którego fundamenty są właśnie w budowie.

W budynku dawnego szpitala zostały wyburzone ściany działowe i niektóre fragmenty stropy z konstrukcją trybun, m.in. w miejscu auli dydaktycznej, w której kiedyś odbywały się zajęcia dla studentów. Dach budynku wraz z ostatnią kondygnacją strychu jest już rozebrany w 80% - to konieczne, ponieważ obiekt będzie nadbudowany o dwie nowe kondygnacje uwagi na konieczność spełnienia przepisów pożarowych, których nie spełniała stara konstrukcja drewniana więźby oraz poszycia. Na placu budowy stanął także żuraw.

Realizacja Angel Care pociągnie za sobą zmiany komunikacyjne w obrębie ulic Dyrekcyjnej i Borowskiej.

– W tym celu współpracujemy z inwestorem przyszłej galerii handlowej w miejscu dzisiejszego dworca PKS. Konsultujemy projekty przebudowy przestrzeni publicznych i dróg. Za dwa lata problematyczny komunikacyjnie kwartał ulic zmieni się na lepsze – mówi Sebastian Bieńkowski.

Pierwszy na mapie

Angel Care to inwestycja firmy MD Nursing, która prowadzi podobne ośrodki w Europie, a także grupy deweloperskiej Angel Poland Group. Wspólne przedsięwzięcie oznacza, że do Polski zostaną przeniesione wzorce ze światowych centrów opieki o najwyższych standardach.

Dawny szpital zostanie podzielony na trzy części. – Seniorzy, którzy pozostają samodzielni, znajdą komfortową przestrzeń do życia w specjalnie zaprojektowanych mieszkaniach chronionych. Dla osób starszych mniej sprawnych powstanie dom pomocy, a osoby wymagające specjalistycznej opieki będą ją miały zagwarantowaną w centrum chorób demencyjnych – mówi Ron Ben Shahar, partner grupy deweloperskiej Angel Poland Group. – Najważniejsze, że wszystkie części będą działały w obrębie jednego kampusu, przy czym dla komfortu pacjentów zostały zaplanowane jako całkowicie odrębne i niezależne elementy. Do każdej części poprowadzi osobne wejście oraz windy osobowe zaopatrzone w system kontroli dostępu.

Angel Care będzie pierwszym punktem na mapie sieci ośrodków opieki w Polsce firmowanych tą marką, ale także w innych młodych państwach członkowskich Unii Europejskiej, m.in. w Czechach, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech. W ciągu pięciu lat ma powstać docelowo 6 tysięcy miejsc w centrach opieki. Program inwestycyjny szacowany jest na 300-350 mln zł.

Koszt inwestycji Angel Care we Wrocławiu wyniesie 50 mln zł. W gotowym centrum będzie dostępne około 250 miejsc.