REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Dofinansowania dla warszawskich zabytków - Muzeum Warszawy na czele

  • Autor: mkidn.gov.pl
  • 04 wrz 2014 12:31
Dofinansowania dla warszawskich zabytków - Muzeum Warszawy na czele
Muzeum Warszawy, projekt modernizacji i remontu
Dofinansowania dla warszawskich zabytków - Muzeum Warszawy na czele
Dofinansowania dla warszawskich zabytków - Muzeum Warszawy na czele
Dofinansowania dla warszawskich zabytków - Muzeum Warszawy na czele
Dofinansowania dla warszawskich zabytków - Muzeum Warszawy na czele

Rewitalizacja i rewaloryzacja 11 zabytkowych kamienic na Rynku Starego Miasta w Warszawie - siedziby Muzeum Warszawy zostanie dofinansowana kwotą 10 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisały 27 sierpnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

REKLAMA

Umowa dotyczy środków, które pozwolą na przeprowadzenie gruntownego remontu Muzeum Warszawy, placówki, która ma długą tradycję i przez lata pozostawała nieco w tyle w stosunku do innych inwestycji w dziedzinie kultury w Warszawie.

- W tej chwili jest szansa, że instytucja przyjmie postać nowoczesnego muzeum, otwartego na widza, przygotowanego do pełnienia zadań z zakresu ochrony zbiorów, jak i dobrego programu edukacyjnego zachęcającego do zapoznania się z historią tego niezwykłego miasta"- powiedziała tuż przed podpisaniem umowy minister kultury, Małgorzata Omilanowska.

Inwestycja o wartości 43,6 mln zł, o nazwie "Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie" będzie realizowana w obrębie historycznego obszaru Starego Miasta, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Warszawski projekt jest jednym z trzech, które uzyskały dofinansowanie w procedurze odwoławczej w ramach Programu: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Celem głównym projektu jest ochrona  polskiego dziedzictwa kulturowego oraz udostępnianie go dla przyszłych pokoleń. W jego ramach, 11 zabytkowych kamienic zostanie uratowanych przed degradacją i zniszczeniem. Obrazy, grafiki oraz cenne srebra poddane zostaną konserwacji i digitalizacji. Muzeum planuje także stworzenie nowoczesnej infrastruktury dla pracowni digitalizacji aby stworzyć cyfrowe odwzorowania najwartościowszych zabytków ruchomych, które dzięki nowym technologiom komunikacyjnym zostaną udostępnione większej ilości odbiorców. Realizacja projektu umożliwi rozszerzenie oferty programowej Muzeum zarówno w zakresie kulturowym jak i edukacyjnym, m.in. poprzez stworzenie  nowoczesnej przestrzeni do realizacji wystaw czasowych.

Planowane jest także zorganizowanie (wraz z partnerem projektu – Islenski baerinn ehf / Turf House z Islandii) wspólnej wystawy czasowej pod patronatem Ambasady Islandii w Polsce, połączonej  z prezentacją multimedialną zabytków Islandii. Jednocześnie w części wystawy dotyczącej legend warszawskich będzie możliwość czasowej prezentacji słynnych sag i legend wikingów islandzkich z rozszerzeniem o lekcje edukacyjne dotyczące legend obu narodów.

Muzeum Warszawy (wcześniej Muzeum Historyczne m.st. Warszawy) przedstawia dzieje Warszawy od zarania do chwili obecnej, co jest bezpośrednio związane z zamieszkującymi ją mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz ochroną ich dziedzictwa kulturowego. Kamienice, które są przedmiotem projektu zamieszkiwane były przez reprezentantów wielu narodów i wyznań, często zasymilowanych ze stolicą np. Włochów, Niemców, Węgrów, Szkotów, Czechów, Ormian. Planowane wystawy stałe przybliżać będą tematykę wieloetniczności i wielokulturowości stolicy.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY