REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Europa potrzebuje inteligentnych miast

  • Autor: Propertydesign.pl
  • 22 kwi 2015 10:35
Europa potrzebuje inteligentnych miast
fot. Fotolia

Europejskie miasta stoją przed ogromnymi wyzwaniami, którym muszą sprostać w najbliższym czasie. Szacuje się, że do 2045 r. w miastach będzie mieszkać 70 proc. wszystkich ludzi. Wiąże się to z wyzwaniami w zakresie energetyki, transportu publicznego czy sieci wodno – kanalizacyjnych. Problemy te dotyczą również polskich miast, gdzie wdrażane są już pierwsze projekty w zakresie smart city, ale jest jeszcze przed nimi sporo do zrealizowania. O wyzwaniach w zakresie tworzenia inteligentnych miast w Polsce i Europie oraz o wnioskach z już zrealizowanych projektów rozmawiali eksperci w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, podczas panelu „Inteligentne miasta”.

REKLAMA

Smart Cities było koncepcją, o której mówiono już kilka lat temu, jednak dopiero teraz zyskuje ona ogromne znaczenie. Według danych z raportu „Miasto Przyszłości” opracowanego przez  ośrodek dialogu i analiz ThinkThank,  14 proc. polskich miast deklaruje, że do tej pory wprowadziło na dużą skalę rozwiązania typu smart. Najmniej, bo zaledwie 4 proc. stanowiły inwestycje w systemy zarządzania sieciami elektrycznymi (smart grid, smart mettering). To znacząco niski poziom zważywszy na fakt, że energia stanowi jeden z największych kosztów funkcjonowania miasta. Widzimy dużą konieczność poprawy poprzez zastosowanie tego typu rozwiązań, które z jednej strony podnoszą sprawność przesyłania energii, ograniczają straty oraz pozwalają na zdalne zarządzanie bez konieczności przerw w dostawach dla odbiorców. Tym samym wpływają znacząco na zwiększenie efektywności energetycznej – podkreślał Jacek Łukaszewski w trakcie panelu „Inteligentne miasta”. Gdy mówimy o inteligentnych miastach i efektywnym zarządzaniu energią, to należy pamiętać również o budynkach. To w nich tracimy znaczne ilości energii. Dzięki zastosowaniu systemów typu SmartStruxture możliwe jest obniżenie kosztów nawet do 30 proc.

Strategia Smart Cities o której również wspominali paneliści w trakcie kongresu, powinna uwzględniać wdrażanie technologii, które są najbardziej przydatne dla konkretnego miasta. Drugim z palących problemów miast jest zaopatrzenie w wodę. Z danych raportu „Miasto Przyszłości” wynika iż w ostatnich latach 18 proc. inwestycji w polskich miastach stanowiły właśnie inwestycje w systemy zarządzania siecią wodociągową. Jedną z takich inwestycji była przeprowadzona przez firmę Schneider Electric modernizacja w systemie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. W tym obszarze możliwa jest optymalizacja sieci elektroenergetycznej dająca oszczędności nawet do 30 proc. Ponadto, ważne są również inwestycje w zasilanie i sterowanie procesem oczyszczania i dystrybucji wody w sieciach oraz możliwość identyfikacji potencjalnych awarii na długo przed wystąpieniem poważnych problemów.

Mimo, iż te inwestycje pojawiają się w polskich miastach, to wciąż mamy dużo do zrobienia głównie, dlatego, iż miasta inwestują jedynie w pojedyncze systemy. Aby mówić o zwiększeniu efektywności miast i sprostaniu stojącym przed nimi wyzwaniom potrzeba szerokich inwestycji we wszystkich pięciu obszarach: sieci energetycznych i wodociągowych, budynków, transportu oraz usług publicznych skierowanych do mieszkańców. Realizacja tych inwestycji będzie możliwa tylko dzięki współpracy samorządów i firm tworzących takie rozwiązania. Wówczas możliwe jest wypracowanie najbardziej potrzebnych i indywidualnych rozwiązań dla poszczególnych miast.

Budowanie świadomości wśród społeczeństwa i decydentów

Świadomość polityków i zarządców miast zwiększa się, ale wciąż jest na dość niskim poziomie w porównaniu z krajami zachodnimi. Głównym problemem jest to, że inteligentne miasto pojmowane jest jako coś odległego, a niekiedy nawet jako pewna fikcja. Tymczasem jest to rzeczywistość oparta na funkcjonujących już i ulepszanych technologiach stosowanych w życiu codziennym. Duży nacisk należy kłaść również na edukację zarówno przedstawicieli samorządów jak i mieszkańców. Świadomość możliwości i korzyści, które dają nowoczesne technologie miejskie zdecydowanie przyśpieszy procesy modernizacyjne w miastach – uważa Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY