REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Płock: już prawie koniec rewitalizacji na terenie Małachowianki

  • Autor: UM Płock, K. Kozłowski
  • 01 lip 2014 09:31
Płock: już prawie koniec rewitalizacji na terenie Małachowianki
Dawne Kolegium i dawna Kolegiata św. Michała w Płocku, fot. materiały prasowe UM Płock
Płock: już prawie koniec rewitalizacji na terenie Małachowianki
Płock: już prawie koniec rewitalizacji na terenie Małachowianki
Płock: już prawie koniec rewitalizacji na terenie Małachowianki
Płock: już prawie koniec rewitalizacji na terenie Małachowianki
Płock: już prawie koniec rewitalizacji na terenie Małachowianki

Bliskie końca są prace rewitalizacyjne zabytkowych budynków na terenie Małachowianki. Rewitalizacja objęła zabytkowe budynki dawnego kolegium i dawnej kolegiaty św.Michała w Płocku.

REKLAMA

Na ukończeniu są prace wykończeniowe przy układaniu posadzek i malowaniu ścian oraz sufitów w salach lekcyjnych. Trwają końcowe prace malarskie przy rekonstrukcji i odtworzeniu malowideł autorstwa Władysława Drapiewskiego w auli. W lipcu ułożona zostanie drewniana posadzka w auli, a w sierpniu zaplanowano ostateczną "kosmetykę" malowideł oraz pozłoceń na ścianach i sufitach auli.

Trwają prace budowlane w sali ekspozycyjnej na poziomie -1 w budynku Kolegiaty Św. Michała związane z układaniem podłoży betonowych warstw posadzkowych. Po zakończeniu tych prac, w wakacje przewidziane jest wykonanie konstrukcji ścieżki edukacyjnej prowadzącej wzdłuż sali ekspozycyjnej, nad odkrytymi średniowiecznymi reliktami architektonicznymi.

Na ukończeniu są także prace archeologiczne prowadzone wokół wieży oraz od strony południowej kolegiaty. Podczas tych prac odsłaniane są wciąż kolejne pochówki, które po zainwentaryzowaniu będą wyeksplorowane i poddane badaniom antropologicznym. Wszystkie szczątki ludzkie wydobyte podczas badań archeologicznych przeprowadzonych we wnętrzu i wokół budynku dawnej kolegiaty, po badaniach antropologicznych, złożone będą w ossuarium usytuowanym w miejscu przebadanego cmentarzyska. Zaprojektowane już ossuarium, w kształcie zaakceptowanym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, powstanie od strony północnej budynku Kolegiaty Św. Michała. Przewidziane jest, że ossuarium powstanie we wrześniu.

W ramach zagospodarowania terenu trwają również prace budowlane przy wykonaniu wgłębników wzdłuż północnej i południowej ściany budynku Kolegiaty, zaprojektowanych dla wyeksponowania odsłoniętych podczas badań archeologicznych reliktów dawnej architektury, dokumentujących fazy przebudowy kolegiaty na przestrzeni stuleci.

Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet V Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu Działanie 5.2 Rewitalizacja miast. Całkowity koszt inwestycji wynosi 29 909 768,60 zł. Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 25164 660,55 zł, co stanowi 85 proc. wydatków kwalifikowanych.

Inwestycja polega na przebudowie, modernizacji i konserwacji zabytkowych budynków Kolegium i Kolegiaty w celu poprawy ich stanu technicznego, dostosowania ich do obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych oraz przeciwpożarowych. Przebudowa obiektu uwzględnia bardzo wysoki poziom historyczno-architektoniczny obiektu i jednocześnie współczesne wymogi funkcjonowania placówki dydaktycznej. W ramach inwestycji prowadzone są prace budowlane we wszystkich branżach.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY