REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Pomysł pracowni Meteor Architects na pawilon edukacyjny nad Wisłą

  • Autor: Propertydesign.pl
  • 20 kwi 2015 13:21
Pomysł pracowni Meteor Architects na pawilon edukacyjny nad Wisłą
fot. Projekt pracowni Meteor Architects - pawilon edukacyjny nad Wisłą
Pomysł pracowni Meteor Architects na pawilon edukacyjny nad Wisłą
Pomysł pracowni Meteor Architects na pawilon edukacyjny nad Wisłą
Pomysł pracowni Meteor Architects na pawilon edukacyjny nad Wisłą
Pomysł pracowni Meteor Architects na pawilon edukacyjny nad Wisłą
Pomysł pracowni Meteor Architects na pawilon edukacyjny nad Wisłą
Pomysł pracowni Meteor Architects na pawilon edukacyjny nad Wisłą
Pomysł pracowni Meteor Architects na pawilon edukacyjny nad Wisłą
Pomysł pracowni Meteor Architects na pawilon edukacyjny nad Wisłą

Konkurs na pawilon edukacyjny na terenie Golędzinowa w Warszawie został rozstrzygnięty. Dziś prezentujemy projekt pracowni Meteor Architects, która otrzymała w konkursie wyróżnienie honorowe.

REKLAMA

Koncepcja projektu pracowni Meteor Architects

Zagospodarowanie terenu

Główna idea odzwierciedlona w kompozycji terenu to połączenie nurtu naturalistycznego, nawiązującego do rzeki i jej morfologii oraz nowoczesności wyrażonej geometrią związaną z przestrzenią współczesnego miasta. Proponowane nasadzenia są elementem w pełni naturalistycznym zarówno pod względem układu rabat, jak i gatunków roślin tworzących nasadzenia. Koncepcja spójnie łączy te dwa wyraziste nurty. Wszystkie powiązania komunikacyjne oraz osie widokowe zachowano w układzie geometrycznym, podobnie jak dzieje się to w przestrzeni zurbanizowanej. Roślinność swym układem nawiązuje do tworzących się na Wiśle, charakterystycznych dla tej rzeki płycizn, łachów i kęp. Rabaty pomimo piętrowości poszczególnych enklaw płynnie się przenikają podobnie jak ma to miejsce w korycie rzeki. Układ poszczególnych komponentów przestrzeni oraz ich wzajemne relacje w optymalny sposób umożliwiają sprawne użytkowanie terenu jednocześnie podkreślając walory przyrodnicze miejsca. Koncepcja zakłada czytelne powiązania komunikacyjne oraz wizualne pomiędzy poszczególnymi obszarami. Roślinność Zarówno forma jak i skład gatunkowy nasadzeń ściśle nawiązują do krajobrazowego charakteru miejsca jakim jest dolina rzeki Wisły. Układ rabat poprowadzono w sposób płynny i przenikający się. Poszczególne zbiorowiska tworzą ławice przypominające płycizny, wyspy i łachy tworzące się na Wiśle. Najniższe piętro zajmują trawiaste powierzchnie polany edukacyjnej. Kolejne piętro to łąki trawiaste oblewające dokoła cały teren opracowania oraz pojawiające się jako ławice wokół pawilonu oraz na terenie wprowadzającym. Najwyższe piętro stanowią skupiny drzew i krzewów. Duże walory dekoracyjne wprowadza łąka kwietna w postaci długiej rabaty rozciągającej się w części wprowadzającej w nieregularny sposób od parkingu aż pod pawilon. Koncepcja dąży do wprowadzenia trzech siedlisk nawiązujących do naturalnych zbiorowisk roślinnych takich jak: łęg wierzbowo-topolowy, łąki wilgotne oraz łąka kwietna.

Pawilon

Idea architektoniczna pawilonu. Celem projektu jest skupienie uwagi na naturalnym tworzywie: drewnie w kontekście idei równowagi natury i zbudowanego środowiska człowieka. Zinterpretowany jakby „na nowo” naturalny materiał jest wynikiem nierozłącznej koegzystencji człowieka z naturalnym ekosystemem – miasta i wyjątkowego charakteru krajobrazu brzegu Wisły.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY