Prawie 7 mln zł na zabytki na Kujawach i PomorzuPropertydesign.pl - 26-03-2014 14:27


Na prace konserwatorskie i remonty w zabytkowych obiektach w województwie kujawsko-pomorskim trafi w tym roku 6,9 mln zł wsparcia, rozdysponowanego przez Urząd Marszałkowski z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz budżetu województwa. Dotacje umożliwią realizację 120 zadań.

- To kolejny rok, w którym na remonty i konserwację zabytków na Kujawach i Pomorzu trafi wielomilionowy strumień wsparcia samorządu województwa. Nasze systematyczne działania polegające na przywracaniu blasku skarbom dziedzictwa kulturowego Kujaw i Pomorza zostały w tym roku wyróżnione w konkursie Unii Europejskiej „Europa Nostra Awards” – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W latach 2009-2013 Urząd Marszałkowski skierował na remonty w zabytkach ponad 46 milionów złotych dotacji z budżetu województwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dofinansowanie trafiło dotychczas na realizację 558 zadań.

W tym roku na realizację 120 przedsięwzięć trafi kolejne 6,9 miliona złotych. Dofinansowanie umożliwi między innymi kontynuację prac konserwatorskich w sali restauracyjnej dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim, remont zabytkowej kamienicy „Pod Niedźwiedziem” w Bydgoszczy, konserwację elewacji wschodniej prezbiterium kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie, a także rekonstrukcję i renowację ogrodzenia oraz renowację muru przy fosie i na dziedzińcu Fortu IV im. Żółkiewskiego w Toruniu.

Urząd Marszałkowski przeznacza też środki na restaurację zabytków w ramach projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedsięwzięć ujętych w lokalnych programach rewitalizacji w ramach RPO, inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Programu Operacyjnego Ryby.