Skanska dokończy, zaprojektowane przez DKT, centrum komunikacyjnePropertydesign.pl - 01-06-2015 09:28


Urząd Miasta Legionowo podpisał 27 maja umowę z firmą Skanska na dokończenie budowy Centrum Komunikacyjnego.

Kontrakt przewiduje budowę i aranżację dworca, garażu wielokondygnacyjnego z 770 miejscami, połączenia drogowego ul. Polnej i ul. Piaskowej, rozbudowę istniejącego przejścia podziemnego przy przystanku PKP „Legionowo” oraz wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu Alei 1 DZ. Wartość prac wyceniono na 29,7 mln zł brutto.

Realizacja prowadzona jest na podstawie dokumentacji biura DKT Projekt.

Od umowy z poprzednim wykonawcą, konsorcjum firm Buder oraz Flisbud, odstąpiono w ub.r. z powodu naruszenia zapisów kontraktu.

Projekt pn. Centrum Komunikacyjne w Legionowie” obejmuje utworzenie przy stacji kolejowej „Legionowo” głównego centrum przesiadkowego miasta, powiatu legionowskiego oraz powiatów sąsiadujących obejmującego budowę dworca kolejowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – garażem wielopoziomowym, peronami dla autobusów, parkingiem jednopoziomowym oraz drogą dojazdową do centrum – integrującego różne formy transportu zbiorowego w aglomeracji warszawskiej – transport kolejowy oraz autobusowy oraz pośrednio transport lotniczy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Priorytetu 2 – Środowisko i infrastruktura – Obszar wsparcia – Odbudowa, remont przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska – Cel 3 – Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych.

Planowany w ramach projektu obiekt dworca kolejowo-autobusowego będzie obiektem użyteczności publicznej z m.in. elektronicznym systemem informacji pasażerskiej. Będzie to jeden z pierwszych w Polsce obiektów dworcowych wybudowanych od podstaw przez jednostkę samorządu terytorialnego.