REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Tak będzie wyglądał pawilon edukacyjny nad Wisłą

  • Autor: Propertydesign.pl
  • 04 maj 2015 11:49
Tak będzie wyglądał pawilon edukacyjny nad Wisłą
Projekt eM4 Pracownia Architektury Brataniec - pawilon edukacyjny nad Wisłą, fot. Jakub Marchwiany
Tak będzie wyglądał pawilon edukacyjny nad Wisłą
Tak będzie wyglądał pawilon edukacyjny nad Wisłą
Tak będzie wyglądał pawilon edukacyjny nad Wisłą
Tak będzie wyglądał pawilon edukacyjny nad Wisłą
Tak będzie wyglądał pawilon edukacyjny nad Wisłą
Tak będzie wyglądał pawilon edukacyjny nad Wisłą
Tak będzie wyglądał pawilon edukacyjny nad Wisłą
Tak będzie wyglądał pawilon edukacyjny nad Wisłą
Tak będzie wyglądał pawilon edukacyjny nad Wisłą
Tak będzie wyglądał pawilon edukacyjny nad Wisłą

Konkurs na pawilon edukacyjny na terenie Golędzinowa w Warszawie został rozstrzygnięty. Dziś prezentujemy projekt eM4 Pracownia Architektury Brataniec, któremu przyznano I nagrodę.

REKLAMA

Założenia i rozwiązania architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych obiektów kubaturowych i zagospodarowania terenu opracowania

Inspiracją pracy stało się przyrodnicze zjawisko naturalnej migracji i przemieszczania. 

Centrum opowieści stanowi pawilon - kamień nawiązujący swym kształtem do kamieni polodowcowych charakterystycznych dla krajobrazu mazowieckiego.

Głaz narzutowy - inaczej Eratyk ( łac. errare - błądzić) odwołuje się do geomorfologii glacjalnej czyli kształtowania powierzchni ziemi przez lodowiec. Liczne głazy rozsiane w tej części Europy rysują mapę zasięgu zlodowaceń. Są świadkami procesów przyrodniczych, naturalnymi eksponatami opowiadającymi o dalekich miejscach, z  których pochodzą.

Przemieszczanie jest nieodłącznym atrybutem rzeki. Płynąca woda zmienia położenie ale również zabiera lub gromadzi materiał skalny. Wynikiem tego zjawiska jest krajobraz rzeczny, rządzący się swoimi prawami, posiadający charakterystyczną formę i rytm.

Zagospodarowanie łąki przyjmuje kształt inspirowany krajobrazem rzeki.

Ławice brzegowe występujące wzdłuż pobliskich brzegów Wisły wynurzają się w postaci wysp aluwialnych. Kształt wysp wynika z pływów i nurtu rzeki oraz z materiału jaki został naniesiony.

Rysunek strefy brzegowej został przetworzony na plan łąki edukacyjno przyrodniczej.

Przeważającą część trenu zajmuje naturalna łąka, łącząca się z sąsiednim rozległym obszarem brzegu rzeki. Przez łąkę przebiegają ścieżki przybierające kształt nurtu rzeki.  Ścieżki przeplatają się z wyspami, o różnym charakterze i określonych funkcjach. Nawiązując do wysp aluwialnych przyjmują ich kształt i strukturę, a odwołując się do materiałów transportowanych przez rzekę wykonane są z różnych elementów

Plac przed pawilonem - żwir
Miejsce piknikowe -  drewno
naturalny plac zabaw - piasek
edukacyjna rabata kwiatów rodzimych z golędzinowskiej „rzeki kwiatów” - migracje roślin ‘kroki biologiczne’
edukacyjna rabata podmokłych traw - migracje nasion
stanowisko obserwacji zbiorowiska łęgowego okresowo zalewanego odzwierciedla rytm pływów 

Zjawisko przemieszczania odnosi się również do świata roślin i zwierząt. Transport nasion, migracje zwierząt to podstawa naturalnej cyrkulacji, która sama w sobie jest zjawiskiem fascynującym. I podobnie jak mamy okazję nad rzeką obserwować głazy narzutowe ze skandynawskich granitów, możemy tam również spotkać sikorki, które odlecą do Finlandii i  jaskółki które odlecą do Afryki.

Równoczesność tych obserwacji obrazuje rozpiętość skal czasu występujących w przyrodzie, relacja okresu geologicznego rozciągniętego na miliony lat i okresu życia jaskółki trwającego ok. 8 lat, czy kilka tygodni życia motyla.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY