REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Wielkie zmiany na Targówku Fabrycznym - rozstrzygnięto konkurs

  • Autor: um.warszawa.pl
  • 10 mar 2015 14:29
Wielkie zmiany na Targówku Fabrycznym - rozstrzygnięto konkurs
Zwycięski projekt na zagospodarowanie Targówka Fabrycznego przygotowany przez pracownię Dawos i pracownię Brzozowski Grabowiecki Architekci, fot. um.warszawa.pl
Wielkie zmiany na Targówku Fabrycznym - rozstrzygnięto konkurs
Wielkie zmiany na Targówku Fabrycznym - rozstrzygnięto konkurs
Wielkie zmiany na Targówku Fabrycznym - rozstrzygnięto konkurs
Wielkie zmiany na Targówku Fabrycznym - rozstrzygnięto konkurs
Wielkie zmiany na Targówku Fabrycznym - rozstrzygnięto konkurs
Wielkie zmiany na Targówku Fabrycznym - rozstrzygnięto konkurs
Wielkie zmiany na Targówku Fabrycznym - rozstrzygnięto konkurs
Wielkie zmiany na Targówku Fabrycznym - rozstrzygnięto konkurs
Wielkie zmiany na Targówku Fabrycznym - rozstrzygnięto konkurs
Wielkie zmiany na Targówku Fabrycznym - rozstrzygnięto konkurs
Wielkie zmiany na Targówku Fabrycznym - rozstrzygnięto konkurs

Ogłoszono zwycięskie prace na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru rewitalizowanego Targówka Fabrycznego w rejonie dawnych Zakładów Tłuszczowych w Warszawie.

REKLAMA

Jury wybrało zwycięskie prace spośród 45 nadesłanych propozycji. Pierwszą, drugą i trzecią nagrodę przyznano pracom, których autorzy oparli układ przestrzenny o równoległy do ul. Radzymińskiej wyrazisty układ przestrzeni publicznych podkreślający wartościowe obiekty zachowane na terenie opracowania.

Wszystkie trzy prace proponują ortogonalny kwartałowy układ zabudowy. Ten klasyczny sposób myślenia o mieście został we wszystkich trzech pracach przedstawiony w sposób atrakcyjny i spójny oraz pozwolił stworzyć czytelną i możliwą do wdrożenia koncepcję planu miejscowego, co było podstawowym zadaniem konkursowym.

Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych wyróżnień pracom, które prezentują odmienne koncepcje, wychodzące poza schemat klasycznego miasta kwartałowego na ortogonalnej siatce. W ten sposób doceniono odważne i ciekawe poszukiwania, ale jednak przedstawione wizje często pomijają własnościowe, techniczne i ekonomiczne uwarunkowania. Rozwiązania te nie znalazły też odzwierciedlenia w koncepcji miejscowego planu.

 I nagroda

Pełnomocnik: Wojciech Kotecki  - Warszawa

Uczestnicy:  Brzozowski Grabowiecki Architekci i  Dawos

Zespół:

Krzysztof Domaradzki

Wojciech Kotecki, Marek Sawicki, Katarzyna Bazylewicz – Maj, Jan Belina – Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Bartłomiej Gajewski, Piotr Jeleń,  Zofia Laskowska, Ewelina Maciak, Dorota Sawicka, Piotr Sawicki, Karol Wiśniewski, Mariusz Wronowski

Uzasadnienie jury: Praca najpełniej odpowiada na warunki konkursu. Przyjęte rozwiązania przedstawione zostały w sposób kompletny, czytelny i atrakcyjny, zarówno pod względem graficznym jak i opisowym. Szczególnie wnikliwie przeanalizowane zostały powiązania funkcjonalne i komunikacyjne z otoczeniem terenu konkursowego. Za właściwe uznane zostały przyjęte proporcje funkcjonalne - z przewagą funkcji mieszkaniowych - oraz założenia programowe uwzględniające dostosowaną do potrzeb infrastrukturę społeczną. Atutem pracy jest układ zróżnicowanych funkcjonalnie przestrzeni publicznych wiążących wartościowe elementy dziedzictwa, centralnie położony teren zieleni oraz strefowanie obsługi komunikacyjnej obszaru.

II nagroda

Pełnomocnik: Tomasz Marciniewicz  - Warszawa

Uczestnicy: Zuzanna Szpocińska

Zespół: Aleksandra Wilczyńska, Michał Poziemski

III nagroda

Mycielski Architecture & Urbanism  - Warszawa

Zespół:

Maciej Mycielski, Daniel Piotrowski, Anna Oleszczuk, Michał Owadowicz, Grzegorz Buczek, Jan Jakiel,

Peter Berenz

Wyróżnienie    

Mateusz Tański - Warszawa

Wyróżnienie

Grzegorz Brykalski  - Paryż - Francja

Zespół:

Stanisław Karłowski, Maria Brykalska Karłowska, Aleksander Świtkowski, Cezary Nojszewski, Malwina Pacek, Tomasz Szmerdt

Wyróżnienie

Łukasz Piankowski – Gdynia

Zespół:

Weronika Juszczyk, Ewa Kozłowska, Przemysław Wróbel

Wyróżnienie

Pracownia Projektowa Janusz Pachowski  – PPiP   - Izabelin

Zespół:

Ewa Pachowska, Janusz Pachowski, Magdalena Chrzanowska, Anna Janikowska, Andrzej Pachowski, Joanna Pachowska, Paweł Pachowski

Wyróżnienie

Archiplan Design  - Warszawa

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY