REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Wyzwania i problemy rozwoju przestrzennego Gdańska

  • Autor: Propertydesign.pl
  • 08 maj 2015 12:35
Wyzwania i problemy rozwoju przestrzennego Gdańska
fot. Biuro Rozwoju Gdańska

Pierwsze warsztaty urbanistyczne "Gdańsk w nowej perspektywie" zgromadziły ponad 100 uczestników. Tematem były wyzwania i problemy zagospodarowania przestrzennego Gdańska z jakimi należy zmierzyć się w czasie prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

REKLAMA

Bogaty program spotkania zaangażował zgromadzonych na ponad trzy godziny prezentacji, dyskusji i prac nad wyznaczeniem problemów i wyzwań jakie należy zdefiniować i rozwiązywać na etapie przygotowywania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Program warsztatów przygotował prof. Piotr Lorens, który również prowadził spotkanie. We wstępie poprosił zgromadzonych o przedstawienie się i podanie powodów przybycia na warsztaty. Często powtarzającymi się przyczynami była troska o miasto, chęć uczestnictwa w tworzeniu nowego studium i osobiste zaangażowanie w model partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym.

W pierwszej części spotkania prezentowane były dokumenty i opracowania, w których zostały już określone pewne wyzwania dla rozwoju przestrzennego Gdańska. Jednym z ważniejszych takich dokumentów jest strategia rozwoju miasta „Gdańsk 2030+”, o której opowiadała Katarzyna Drozd-Wiśniewska, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

- W czasie pracy nad dokumentem „Gdańsk 2030+” mieszkańcy wskazali na potrzebę ujęcia problemu przestrzeni publicznej na poziomie strategii rozwoju miasta - mówiła Katarzyna Drozd-Wiśniewska - W czasie warsztatów gdańszczanie sformułowali wiele postulatów dotyczących przestrzeni miasta, np. układu komunikacyjnego, przestrzeni publicznych, rewitalizacji - dodała.

Adam Rodziewicz z Biura Rozwoju Gdańska przedstawił najważniejsze dylematy polityki przestrzennej zwarte w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

- Studium z 2007 r. zdefiniowało główne kierunki polityki przestrzennej jako rozwoju miasta do wewnątrz i racjonalne zagospodarowanie nowych terenów rozwojowych - mówił Adam Rodziewicz.

Wymienił on również wyzwania wskazane w obowiązującym studium: tworzenie miasta krótkich odległości, przyjazne przestrzenie publiczne, sprawny transport publiczny, integrację podsystemów transportowych, dokończenie realizacji układu drogowego, rozwój infrastruktury rowerowej.

- BRG przygotowało również tematyczne opracowania studialne dotyczące wybranych zagadnień, które były lub są tematami debaty publicznej, np. Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych (SLOW), System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR) lub Koncepcję Regulacji Estetyki Miasta (KREM). Te dokumenty dostępne są na stronie internetowej BRG. Zawarte w nich informacje będziecie mogli państwo wykorzystywać podczas kolejnych warsztatów – mówił Adam Rodziewicz.

Karol Spieglanin z Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej przedstawił największe zagrożenia dla planowania przestrzennego jakie w ramach projektu "Centrum reaktywacja" zgłaszali mieszkańcy Gdańska.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY