REKLAMA
PARTNER PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Galeria Bunkier Sztuki – realizacja niemożliwego?

  • Autor: Architecturesnob / Marcin Szczelina
  • 11 sty 2017 12:20
Galeria Bunkier Sztuki – realizacja niemożliwego?
Wizualizacja projektu autorstwa Roberta Koniecznego (KWK PROMES). Widok z lotu ptaka

W październiku 2016 r. pracownia Roberta Koniecznego – KWK Promes wygrała konkurs na projekt przebudowy budynku Bunkra Sztuki w Krakowie. Po ogłoszeniu wyników rozpoczęły się negocjacje z architektem w celu podpisania umowy. Kilka dni temu na stronie Galerii Bunkier Sztuki pojawiło się oświadczenie dyrektor galerii – Magdaleny Ziółkowskiej z informacją o zakończeniu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki z laureatem konkursu i przystąpieniu do procedury przetargu, już bez udziału laureata konkursu. Rozmawiamy z Magdaleną Ziółkowską: dlaczego nie udało im się osiągnąć kompromisu.

REKLAMA

Marcin Szczelina: Dlaczego inwestor, czyli Galeria Bunkier Sztuki nie podpisała umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z laureatem I nagrody Konkursu architektonicznego na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Galerii – biurem KWK Promes?

Magdalena Ziółkowska: Projekt umowy z laureatem, przedstawiony jako załącznik do Regulaminu Konkursu, był podstawą do – trwających ponad miesiąc – negocjacji z zespołem KWK Promes. Regulamin konkursu przewidywał zaproszenie do negocjacji i udzielenie zamówienia z wolnej ręki jedynie dla laureata I nagrody.

Dlaczego regulamin konkursu dopuszczał negocjacje tylko z laureatem I nagrody?

M.Z.: Intencje zamawiającego w tym temacie zostały obszernie wyjaśnione w odpowiedziach na pytania uczestników, opublikowanych na stronie Galerii 12 sierpnia. Na tym także zależało sędziom konkursowym podczas konstruowania takiego zapisu – dążyliśmy do uniknięcia sytuacji, gdy zamawiający zaprasza do negocjacji np. laureata III nagrody, co w praktyce zdarza się, a wygrana konkursu nie oznacza automatycznego zaproszenia do realizacji dzieła. W toku rozmów i negocjacji uległo zmianom szereg zapisów i postanowień, szczególnie z uwagi na szczegóły zwycięskiej koncepcji, która proponuje w szerokim zakresie rozbudowę podziemną gmachu. Wiele z propozycji laureata dotyczących terminów przygotowania opracowań, ich zakresu rzeczowego, odpowiedzialności, zostało przez nas zaakceptowanych. Galeria zgodziła się m.in. przyspieszyć procedowanie urzędowych zgód i pozwoleń – w tym temacie mieliśmy pełne poparcie i zadeklarowaną pomoc władz miasta. Czas był tu dla obu stron kluczowy – dla Galerii z uwagi na konieczność pozyskania środków na prowadzenie inwestycji z Programu Infrastruktura i Środowisko, co było zaznaczone w Regulaminie (par. 7.4). Pamiętajmy jednak, że instytucję publiczną obowiązują m.in. przepisy ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o finansach publicznych. Zbyt daleko idące zmiany istotnych warunków umowy, wykraczające poza zakres regulaminowy, nie mogły być przyjęte w stopniu jakiego życzyła sobie tego druga strona. Wiązałoby się to nie tylko z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, zasad konkurencyjności, ale i z możliwością podważenia procedury zamówienia publicznego. Ostatecznie laureat nie podpisał także umowy regulaminowej. Tym samym wyczerpane zostały wszelkie narzędzia dla procedury udzielenia zamówienia z wolnej ręki i zakończyła się ona bez rezultatu. Z dniem 30 grudnia 2016 r. Galeria zwróciła do budżetu miasta dotację inwestycyjną przyznaną na rok poprzedni.

Jednak regulamin konkursy przewidywał możliwość zmiany istotnych warunków umowy w sytuacjach wyjątkowych (co się raczej nie zdarza w większości konkursów w Polsce). Takim wyjątkiem może być fakt, że konkurs dotyczył “przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Galerii Bunkier Sztuki”, natomiast zwycięska koncepcja Roberta Koniecznego nie przewiduje nadbudowy. Za to aż cztery dodatkowe poziomy mają być umieszczone pod ziemią, więc można było osiągnąć kompromis.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY