REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Galeria Bunkier Sztuki – realizacja niemożliwego?

  • Autor: Architecturesnob / Marcin Szczelina
  • 11 sty 2017 12:20
Galeria Bunkier Sztuki – realizacja niemożliwego?
Wizualizacja projektu autorstwa Roberta Koniecznego (KWK PROMES). Widok z lotu ptaka

W październiku 2016 r. pracownia Roberta Koniecznego – KWK Promes wygrała konkurs na projekt przebudowy budynku Bunkra Sztuki w Krakowie. Po ogłoszeniu wyników rozpoczęły się negocjacje z architektem w celu podpisania umowy. Kilka dni temu na stronie Galerii Bunkier Sztuki pojawiło się oświadczenie dyrektor galerii – Magdaleny Ziółkowskiej z informacją o zakończeniu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki z laureatem konkursu i przystąpieniu do procedury przetargu, już bez udziału laureata konkursu. Rozmawiamy z Magdaleną Ziółkowską: dlaczego nie udało im się osiągnąć kompromisu.

REKLAMA

M.Z.: Oczywiście, że tak i do takiego kompromisu obie strony zmierzały w toku codziennych, wielogodzinnych rozmów. Są jednak pewne warunki graniczne, których instytucja publiczna nie może przyjąć i wie o tym każdy dyrektor, który ze wspomnianymi ustawami żyje na co dzień, dotyczące np. zaciągania zobowiązań finansowych bez zabezpieczenia środków ze strony organizatora jednostki.

Robert Konieczny mówił mi, że negocjował realne warunki wykonania projektu, czyli np. harmonogram. W rozmowie wielokrotnie powtarzał, że obowiązujące terminy są nierealne, proponował wydłużenie terminu majowego, czy kwestie związane z badaniami geologicznymi. Warunki regulaminu określały badania geologiczne tylko do 4 metrów głębokości.

M.Z.: Tak, ten termin podlegał negocjacjom. Zależało nam na terminie majowym z uwagi na złożenie wniosku do POiŚu, który był jedyną perspektywą finansowania inwestycji. Dziś już wiemy, że w tym naborze nie wystartujemy. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych innych ogłoszonych programów operacyjnych, które pozwalałyby Galerii na pozyskanie środków na inwestycję. Sondażowe badania archeologiczne, bo o nie pytasz, których wynik był jednym z opracowań załączonych do Regulaminu (Zał. nr 10), zostały przeprowadzone w celu ustalenia biegu murów miejskich do głębokości 4.25 m.

Jedną ze spornych kwestii, były właśnie ew. badania archeologiczne. Projekt przewiduje prace budowlane na 30 metrach głębokości. Położenie Bunkra Sztuki w historycznej części miasta stwarza duże ryzyko nieprzewidzianych prac archeologicznych, które mogą się okazać finansową studnią bez dna, za które zgodnie z umową odpowiedzialność jest po stronie architekta. Tymczasem badania archeologiczne na etapie budowy obejmują poziom jednej kondygnacji, których koszt wynosi 800 tyś. zł.  

M.Z.: Mówisz o pracach archeologicznych prowadzonych już w toku samej budowy, które zostały zgodnie z Regulaminem konkursu wyłączone z finansowania ze strony laureata, i znalazły się po stronie zamawiającego. Nie było konieczności na etapie przygotowania konkursu prowadzić sondaży na większych głębokościach niż wspomniane powyżej. Byłyby jednak one niezbędne w celu przygotowania dokumentacji projektowej i wierzę, że każdy uczestnik konkursu zdawał sobie z tego sprawę proponując własne wizje architektoniczne. Natrafienie na kolizję znajdowałoby rozwiązanie np. w możliwości przeprojektowania pewnych elementów budynku, zmniejszenia ich objętości bądź wysokości etc.Rekomendowane dla Ciebie
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY