REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Galeria Bunkier Sztuki – realizacja niemożliwego?

  • Autor: Architecturesnob / Marcin Szczelina
  • 11 sty 2017 12:20
Galeria Bunkier Sztuki – realizacja niemożliwego?
Wizualizacja projektu autorstwa Roberta Koniecznego (KWK PROMES). Widok z lotu ptaka

W październiku 2016 r. pracownia Roberta Koniecznego – KWK Promes wygrała konkurs na projekt przebudowy budynku Bunkra Sztuki w Krakowie. Po ogłoszeniu wyników rozpoczęły się negocjacje z architektem w celu podpisania umowy. Kilka dni temu na stronie Galerii Bunkier Sztuki pojawiło się oświadczenie dyrektor galerii – Magdaleny Ziółkowskiej z informacją o zakończeniu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki z laureatem konkursu i przystąpieniu do procedury przetargu, już bez udziału laureata konkursu. Rozmawiamy z Magdaleną Ziółkowską: dlaczego nie udało im się osiągnąć kompromisu.

REKLAMA

Czyli architekt musiał przewidzieć ryzyko wystąpienia nieplanowanych prac archeologicznych w trakcie budowy...

M.Z.: Staraliśmy się by ustalenia te były dogodne dla obu stron, i akceptowalne. Ryzyko jest tu ponoszone przez obie strony, i obie strony rozważają różnorodne scenariusze. Żadna ze stron nie wie na jakie utrudnienia natrafimy podczas samej budowy i jakie konsekwencje dla inwestycji będą się z nimi wiązały. Jak wyżej wspomniałam, koszty prac archeologicznych na etapie budowy będą po stronie obowiązków zamawiającego i oszacowane zostały wstępnie na kwotę ok. 800 tys. zł. Istnieje ryzyko poniesienia kosztów badań archeologicznych na etapie wykonywania dokumentacji inżynieryjno-geodezyjnej, ale nikt nie przewidywał, że – bez wątpienia najlepsza – zwycięska praca konkursowa założy 4 kondygnacje podziemne. Stąd szacunki dotyczyły określonej ilości metrów sześciennych ziemi do wybrania w czasie prowadzenia robót ziemnych.

Jak odniesiesz się do zarzutów, że zwycięska praca Roberta Koniecznego “łamie zasady regulaminu, totalnie ignorując program”. W sumie konkurs dotyczył nadbudowy, a wybrano projekt, który takiej propozycji nie przewidywał.

M.Z.: Konkurs nie dotyczył nadbudowy Galerii – tematem konkursu była modernizacja Galerii. Program funkcjonalno-użytkowy celowo został zatytułowany “Założeniami do programu funkcjonalno-użytkowego” by wskazać potrzeby zamawiającego i jednocześnie nie zatrzaskiwać wyobraźni architektom startującym w konkursie. Punkt 6.2 Regulaminu określał precyzyjnie w jakich zakresach “Założenia…” są wiążące dla uczestników i są to m.in: funkcje budynku, granice opracowania, potrzeby zamawiającego, temat konkursu. Próżno jednak szukać w Regulaminie zdanie mówiącego o tym, że trzy elementy wymienione w tytule konkursu muszą zostać  spełnione równocześnie, i że stanowią wiążący warunek dla uczestników.  

Architekci zwracają uwagę, że konkurs nie był organizowany ani rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, czyli nie miał akceptacji środowiska architektów, co jak pisze jeden z architektów “już coś znaczy”.Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY