REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Galeria Bunkier Sztuki – realizacja niemożliwego?

  • Autor: Architecturesnob / Marcin Szczelina
  • 11 sty 2017 12:20
Galeria Bunkier Sztuki – realizacja niemożliwego?
Wizualizacja projektu autorstwa Roberta Koniecznego (KWK PROMES). Widok z lotu ptaka

W październiku 2016 r. pracownia Roberta Koniecznego – KWK Promes wygrała konkurs na projekt przebudowy budynku Bunkra Sztuki w Krakowie. Po ogłoszeniu wyników rozpoczęły się negocjacje z architektem w celu podpisania umowy. Kilka dni temu na stronie Galerii Bunkier Sztuki pojawiło się oświadczenie dyrektor galerii – Magdaleny Ziółkowskiej z informacją o zakończeniu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki z laureatem konkursu i przystąpieniu do procedury przetargu, już bez udziału laureata konkursu. Rozmawiamy z Magdaleną Ziółkowską: dlaczego nie udało im się osiągnąć kompromisu.

REKLAMA

M.Z.: Przytoczę tutaj całą treść emaila jaki otrzymałam od Prezesa Zarządu Głównego SARP-u p. Mariusza Ścisło w dniu 15 sierpnia. Email ten poza mną, sędziami konkursowymi otrzymali panowie: Jacek Lenart, Bohdan “Biś” Lisowski, Andrzej Bulanda, Marek Szeniawski, Rafał Mroczkowski oraz pani Ewa Kuryłowicz. Czytamy w nim: “Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy. Przyjmuję stanowisko określone w odpowiedziach Zamawiającego do Regulaminu Konkursu jako pozytywne podejście do dbałości o zasady organizacji konkursu, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi SARP (w tym zawarte w opracowaniu Oddziału Krakowskiego SARP), w stopniu uzasadnionym wymogami przepisów ustawy PZP i praktyki projektowej. Uwzględniając powyższe po skonsultowaniu z Przewodniczącą ZKSK – Koleżanką Ewą Kuryłowicz, rekomenduję przyznanie konkursowi akceptacji SARP. Proszę  Sędziów Konkursowych – członków SARP o szczególną dbałość  w realizacji zapisów regulaminowych w świetle deklarowanych intencji Zamawiającego. Mariusz Ścisło. Prezes SARP”. Na ten email odpowiedziałam 23 sierpnia: “Szanowny Panie Prezesie, bardzo dziękuję za szybką odpowiedź na list Pana Bolesława Stelmacha z dn. 15 sierpnia br. dotyczący odpowiedzi na pytania w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu Konkursu. Zapewniam, że nie tylko Sędziowie Konkursowi, lecz także my jako Organizator przykładamy wagę i dbałość do zapisów Regulaminu. Niniejszym listem pragnę złożyć na ręce Pana Prezesa podziękowania dla Sędziów Konkursowych – członków SARPu, za dotychczasową profesjonalną i pełną zaangażowania współpracę nad Regulaminem i trybem odpowiedzi na pytania uczestników. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie móc współpracować z tak doświadczonym gronem architektów!  Z wyrazami szacunku, Magdalena Ziółkowska”. Udział w przedsięwzięciu tak wybitnych sędziów konkursowych, z uwagi na ich doświadczenie, prestiż, szacunek środowiska, wykluczały działanie wbrew zasadom etyki zawodowej.  

Jednak SARP o. Kraków nie rekomendował tego konkursu, a wręcz patrząc na komentarze lokalnego środowiska architektów odcinali się od niego.

M.Z.: W emailu z dn. 24 sierpnia, prezes oddziału krakowskiego poinformował mnie, że temat ten będzie przedmiotem posiedzenia SARP-u zaplanowanego na 13 września, czyli na niecałe dwa tygodnie przed zakończeniem naboru prac uczestników. 130 architektów przystąpiło do konkursu, w tym wiele krakowskich pracowni złożyło prace konkursowe, wymieńmy kilka: Natkaniec Olechnicki Architekci, Atelier Loegler Architekci, Horizone Studio, Claudio Nardi Architetto.  

Jak wyglądać będzie dalsze procedowanie tej inwestycji? W Twoim oświadczeniu czytam:  “To, że negocjacje nie zakończyły się zawarciem umowy z Laureatem Konkursu, nie oznacza, że inwestycja zostaje wstrzymana. Dalszym etapem działań jest wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej w drodze przetargu.” Czy zgodne z prawem jest realizowanie koncepcji Roberta Koniecznego z innym wykonawcą? Jak wygląda kwestia praw autorskich? I w końcu, po przebudowie Galerii, kto będzie miał do niej prawa?Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY