REKLAMA
PARTNERZY PORTALU Forbo
×

Szukaj w serwisie

Jak chronić swoje projekty?

  • Autor: PropertyDesign.pl
  • 14 lut 2017 11:00
Jak chronić swoje projekty?
Adwokat Jarosław Góra z kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy, autor bloga o prawie autorskim i nowych technologiach IPblog.

O tym, co decyduje czy dany projekt autor może chronić prawnie mówi adwokat Jarosław Góra z kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy, autor bloga o prawie autorskim i nowych technologiach IPblog.

REKLAMA

- Z jednej strony - mamy designerów, tworzących wzory produktów, przedmiotów, etc. Z drugiej - ekspertów od np. brył budynków, architektury (także wnętrz). Czy prawo obu grupom daje skuteczne narzędzia do chronienia swoich pomysłów, a jeśli tak to jakie?

Jarosław Góra: Zarówno działalność osób zajmujących się wzornictwem i szeroko rozumianym projektowaniem produktu, jak i projektantów z zakresu architektury, również wnętrz, to (najczęściej) działalność twórcza. Można zatem spokojnie założyć, że rezultaty pracy tych osób to utwory podlegające ochronie na gruncie prawa autorskiego. Wystarczy, że dany projekt, budynku, wnętrza, czy produktu, przybierze formę umożliwiającą zapoznanie się z nim przez osoby inne niż projektant, tzn. nie ograniczy się do pomysłu w głowie twórcy, oraz charakteryzował się będzie przynajmniej minimalnym poziomem twórczości, aby polegał ochronie prawnoautorskiej.

Co ważne, ochrona ta istnieje od momentu stworzenia danego dzieła, a prawa autorskie, co do zasady, powstają na rzecz twórcy. Prawa autorskie z jednej strony chronią więź twórcy z utworem poprzez prawo do autorstwa, czy też nienaruszalność formy i treści, z drugiej przyznają uprawnionemu z tytułu autorskich praw majątkowych wyłączność w zakresie szeroko rozumianej komercjalizacji dzieła.

 - A jak jest z projektami produktów?

Jeśli natomiast chodzi o projekty produktów, to mogą one spełniać przesłanki uznania ich za wzoru przemysłowe albo użytkowe. W tym przypadku w grę wchodzi również ochrona na gruncie praw własności przemysłowej. Uzyskanie prawa ochronnego do takiego wzoru przyznaje osobie uprawnionej monopol w korzystaniu zakresie możliwości jego komercjalizacji. W tym jednak przypadku istnieje jednak wymóg złożenia odpowiedniego wniosku do Urzędu Patentowego.

Co niezwykle ważne, a o czym osoby z branży kreatywnej czasem zapominają, sam pomysł nie podlega ochronie. Dopiero jego uzewnętrznienie, powoduje powstanie ochrony prawnej, czy to na gruncie prawa autorskiego – z mocy prawa, czy też na gruncie prawa własności użytkowej – po uzyskaniu decyzji Urzędu Patentowego.        

- Co można chronić, "zarejestrować", a czego się nie da jeśli idzie o projekty wzornicze i architektoniczne?

W zakresie architektury trudno mówić o rozwiązaniach, które nadawałyby się do „zarejestrowania”, a więc uzyskania prawa wyłącznego na gruncie prawa własności przemysłowej. W tym przypadku ochrona będzie opierała się przede wszystkim na prawie autorskim. Chociaż spotkałem się z przypadkami, kiedy specyficzne rozwiązania architektoniczne były zgłaszane jako wynalazki, przy czym były to rozwiązania raczej techniczne, mające innowacyjny charakter.

Natomiast w zakresie wzornictwa można uzyskać prawo wyłączne na wzór przemysłowy, a więc szeroko rozumiany design (tj. nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację) oraz na wzór użytkowy (tj. nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci)   

Dziękuje za rozmowę.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

REKLAMA

LUDZIE Z BRANŻY