Skanska: Chcemy budować w sposób, który połączy pokoleniaPropertydesign.pl - 31-03-2017 10:13


Ważne jest tworzenie przestrzeni, które nie będą wspierać podziałów społecznych, ale łączyć pokolenia. Aby tego dokonać, postanowiliśmy pozbawiać nasze nowe inwestycje wszelkich barier architektonicznych, co sprzyja wszystkim użytkownikom, niezależnie od wieku czy sprawności fizycznej - tłumaczy Bartosz Kalinowski, dyrektor zarządzający Skanska Residential Development Poland.

Tempo naszego życia stale przyspiesza, żyjemy dynamicznie, a rosnące możliwości sprawiają, że zwiększa się także nasza mobilność, m.in. zawodowa. Wielu młodych ludzi żyje poza granicami swoich rodzinnych miast, często także poza granicami kraju. Coraz rzadziej spotykamy się dziś z modelem rodziny wielopokoleniowej, a co się z tym wiąże, częściej mamy do czynienia z samotną starością. Postępująca technologia i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi znajdującymi się na drugim końcu świata paradoksalnie sprawia, że zamykamy się na tych, którzy znajdują się obok nas. Pojawia się zjawisko tzw. atomizacji społeczeństw, czyli zaniku więzi społecznych. Stosowną odpowiedzią na tę sytuację jest tworzenie takich przestrzeni, które swoją strukturą będą wspierać budowę relacji społecznych i międzypokoleniowy dialog.

- Zależy nam na tym, żeby nie tworzyć podziałów, nie wspierać zjawiska wykluczenia społecznego, ale wzmocnić rozwój lokalnych społeczności złożonych z różnych grup osób. Chcemy budować w taki sposób, który pozwoli łączyć pokolenia - podkreśla Bartosz Kalinowski.

Często używamy dziś słowa smart, kiedy mówimy o przestrzeniach wyposażonych w najnowsze technologie, usprawniające nam codzienne funkcjonowanie – mamy smart domy, smart banki i smart miasta.

- Konieczne jest jednak nieco szersze spojrzenie. Naszym zdaniem smart to nie tylko możliwość zdalnego kontrolowania wyposażenia domowego – to umiejętność stworzenia takich przestrzeni, które są otwarte na potrzeby wszystkich osób, także tych (a może zwłaszcza tych) z pewnymi ograniczeniami. Mówimy tu nie tylko o osobach starszych, ale również o matkach z dziećmi czy ludziach z niepełnosprawnościami. Kluczem jest tworzenie takich miejsc, które spełnią oczekiwania wszystkich użytkowników, tworząc przy tym zjednoczone, wielopokoleniowe społeczności - uważa dyrektor zarządzający Skanska Residential Development Poland.