"Zero waste" jako filozofia życia i pracyPropertyDesign.pl - 08-02-2019 13:00


W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego i intensywnego użytkowania zasobów naturalnych zrównoważony rozwój nabiera nowego znaczenia, a wraz z nim proekologiczne trendy, które umożliwiają zarówno jednostkom, jak i firmom ograniczenie ekologicznego śladu poprzez zracjonalizowane zarządzanie zasobami - twierdzi Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architekt, członek zarządu, APA Wojciechowski.

Na czym polega koncept "zero waste"?

"Zero waste" to nabierający znaczenia globalny trend, u którego podstaw leży zminimalizowanie wpływu na otoczenie poprzez oszczędzanie zasobów, ich przetwarzanie i ponowne użycie, a także racjonalne wybory dokonywane w życiu codziennym. Jest to także sposób na konkretne oszczędności dla firm, które z jednej strony mają bezpośredni wymiar finansowy, a z drugiej korzystnie wpływają na całe otoczenie, w którym funkcjonuje firma w tym zdrowie i samopoczucie pracowników i ich rodzin.

Jak wygląda sytuacja na świecie pod względem wdrażania "zero waste"?

Według koncepcji “zero waste” funkcjonują na świecie już duże ośrodki miejskie, czy akademickie, które z jednej strony wdrażają konkretne rozwiązania, a z drugiej edukują młodych ludzi kształtując w nich odpowiedzialne ekologicznie postawy.

Miastem, który już kilka lat temu przyjął program zakładający wprowadzenie odpowiedniej gospodarki odpadami jest Nowy Jork. Władze zakładają, że do 2030 roku uda się wypracować model, dzięki któremu niemal wszystkie odpady będą przetwarzane, a dodajmy, że Nowy Jork wytwarza około 18 500 ton śmieci dziennie. To pokazuje skalę wyzwania.

Ośrodki miejskie, czy inne duże jednostki organizacyjne to jedna strona medalu. Po drugiej stronie znajdują się pojedyncze budynki, czy wreszcie pojedyncze osoby, których postawy mają zasadniczy wpływ na powodzenie wdrożeń idei "zero waste".

A jak pani ocenia sytuację pod względem ekologicznych rozwiązań na polskim rynku nieruchomości?

Polska znajduje się na początkowym etapie drogi w porównaniu z innymi krajami, na terenie których inicjatywy z rodzaju "zero waste" stają się obowiązującymi normami prawnymi.

Choć widzę też chlubne przypadki wdrożeń ekologicznych rozwiązań mających ograniczyć ślad, jaki nasza cywilizacja pozostawia na środowisku. Na przykład firma Vastint realizująca projekty biurowe pod marką Business Garden przy budowie wrocławskiej i poznańskiej inwestycji wprowadziła innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami.

Na czym polega innowacyjność tego rozwiązania?

Dzięki temu rozwiązaniu odzyskano ok. 75 proc. surowców z różnych frakcji odpadów budowlanych. W przypadku Business Garden Warszawa ponad 30 proc. (według kosztów) surowców budowlanych użytych w budynkach poddano recyklingowi, natomiast 50 proc. pochodziło z regionu, dzięki czemu zapewniono zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych generowanych przez transport na plac budowy.

Na jakie jeszcze eko-rozwiązania postawił inwestor we wspominanych projektach biurowych?

Dzięki wysokiej jakości i wydajności energetycznej materiałów wykorzystanych do wykonania fasad parku biznesowego w Poznaniu oraz zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych, w tym systemu klimatyzacji, budynki wykorzystują ok. 46 proc. mniej energii niż typowe biurowce zaprojektowane zgodnie z wymogami ASHRAE.

We wszystkich projektach tego dewelopera zastosowano innowacyjny i energooszczędny system wentylacji oparty na belkach chłodzących. Dostarcza on świeże powietrze, które swoimi parametrami przewyższa obowiązujące normy. Bardzo istotną zaletą systemu jest możliwość chłodzenia bez potrzeby uruchamiania agregatów chłodu (tryb free cooling) przez znaczną część roku. Z uwagi na to, że urządzenia te są największymi odbiornikami prądu, emisja CO2 jest nieporównywalnie niższa niż w standardowych obiektach- około 46 proc. Ponadto, instalacja gwarantuje cichą pracę urządzeń i tym samym zwiększa komfort pracy biurowej.

Dużą część powierzchni w biurowcach Business Garden cechuje bardzo dobry dostęp do dziennego światła, co dodatkowo ogranicza zużycie energii elektrycznej, a na terenie inwestycji znajdziemy wiele udogodnień promujących ekologiczne postawy, jak stacje rowerów, czy ładowarki do elektrycznych samochodów.

Czy jednak nie jest tak, że o faktycznym wykorzystaniu potencjału takich inwestycji decydują sami ich użytkownicy - najemcy powierzchni biurowych?

Zgadzam się z tym. Wprowadzenie działań obliczonych na wykształcenie proekologicznych postaw ma kluczowe znaczenie. Zaczynając od projektu biura i wykorzystanych technologii, i mebli po codzienne funkcjonowanie w tej przestrzeni.

Czy zauważyła pani wzrost eko-świadomości wśród najemców biur?

Widać, że użytkownicy przestrzeni biurowych są świadomi problemu i to zarówno w kontekście biznesu, jak i poszczególnych osób. Wiele podmiotów chce dać przykład odpowiednich, etycznych zachowań, co wpływa na zmianę postaw innych. W biurach zauważalne są proekologiczne trendy: rezygnacja z jednorazowych materiałów, ograniczanie wydruków czy produkcji zbyt dużych ilości materiałów marketingowych, jak foldery, czy ulotki zastępując je wersjami elektronicznymi. Do tego dochodzą inicjatywy wspólnych dojazdów do pracy, wielokrotnego korzystania z tych samych materiałów - dzielenia się nimi, kompostowania organicznych substancji, czy nabywania towarów pochodzących od lokalnych producentów. To wszystko wpływa na pozostawiany przez nas ślad ekologiczny.