REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

15 hektarów i 47 mln złotych. W Krakowie otwarto Strefę Aktywności Gospodarczej "Nowa Huta Przyszłości"

  • Autor: www.krakow.pl
  • 01 gru 2022 16:16
15 hektarów i 47 mln złotych. W Krakowie otwarto Strefę Aktywności Gospodarczej "Nowa Huta Przyszłości"
Strefa Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” otwarta, fot. www.krakow.pl

15 hektarów powierzchni, ponad 1,5 km przebudowanych sieci energetycznych wysokiego napięcia, blisko 2 km dróg wewnętrznych i ścieżek rowerowych, 4,5 km ciągów pieszych, ponad 3 km instalacji sanitarnej i wodociągowej oraz 5,5 km linii kablowych, aby zapewnić oświetlenie terenu – tak w skrócie prezentuje się Strefa Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska-Południe, która dzisiaj, 1 grudnia, została oficjalnie otwarta. Wartość inwestycji to ponad 47 mln zł.

REKLAMA

Do oferty gospodarczej Krakowa dołączyła właśnie Strefa Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska-Południe –pierwsza z dwóch stref realizowanych przez spółkę Kraków Nowa Huta Przyszłości SA. Powstanie Strefy Aktywności Gospodarczej („SAG”) to efekt konsekwentnie realizowanej koncepcji Miasta Inteligentnego (Smart-City), która stawia na łączenie i przenikanie się funkcji miejskich, tworzenie różnorodnych przestrzeni i ułatwień dla mieszkańców oraz dbałość o rozwój różnych form zabudowy.

Uroczystego otwarcia południowego podobszaru SAG dokonali prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz prezes zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości SA Artur Paszko.

 – Liczymy, że teren, który Kraków Nowa Huta Przyszłości SA oddaje do użytkowania w ręce przyszłych inwestorów i przedsiębiorców, w niedalekiej przyszłości stanie się lokalnym centrum rozwoju biznesu – będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i nowoczesnego przemysłu. Jako samorząd stawiamy na ciągły rozwój i dążymy do tego, by Kraków przyciągał najlepsze umysły z całej Europy i świata. Strefa Aktywności Gospodarczej, jak i cały teren objęty projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” jest początkiem inwestycji, które na stałe zmienią oblicze tej części naszego miasta – mówił podczas otwarcia prezydent Majchrowski.

Małopolska to silny ośrodek gospodarczy i doskonałe miejsce dla rozwoju biznesu. W Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego wyodrębniono 7 obszarów Inteligentnych Specjalizacji o największym potencjale. Jednak warunkiem koniecznym do jego wykorzystania jest dobra, konstruktywna współpraca różnych podmiotów, a przede wszystkim transfer wiedzy z ośrodków badawczych do przedsiębiorstw. Otwierana Strefa Aktywności Gospodarczej stwarza warunki dla powstania nowych inwestycji, które ułatwią transfer wiedzy i wymianę doświadczeń.

Władze miasta i regionu, wspierając rozwój inwestycji z obszaru inteligentnych specjalizacji (life science, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego), przystąpiły w 2014 r. do realizacji projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Projekt ma na celu rewitalizację terenów poprzemysłowych i nieużytkowanych, położonych we wschodniej części Nowej Huty – największej dzielnicy Krakowa.

Konsekwentnie, od początku realizacji projektu, kolejne jego etapy są wykonywane w przyjętym w ramach master planu harmonogramie, a wyniki – jak oddana w lipcu 2021 r. do użytkowania przestrzeń zmodernizowanego kąpieliska w Przylasku Rusieckim - zmieniają krajobraz miasta.

W kwietniu 2020 r. została podpisana umowa z Generalnym Wykonawcą prac projektowych i robót budowlanych, wtedy też ruszyły prace nad Strefą Aktywności Gospodarczej.

Na 15 hektarach terenu powstała sieć dróg wewnętrznych o długości blisko 2 km. Wybudowano ciągi piesze o długości ponad 4 km oraz ścieżki rowerowe o długości blisko 2 km. Przebudowano łącznie ponad 1,5 km sieci energetycznej wysokiego napięcia. Wybudowano ponad 1,6 km instalacji wodociągowej i 1,4 km instalacji sanitarnej oraz rozciągnięto ponad 5,6 km linii energetycznych pod oświetlenie terenu. Dokonano rozbiórki: wiaduktu kolejowego, pozostałości budynków i stacji transformatorowej, torów kolejowych oraz kolidujących sieci infrastruktury technicznej. Inwestycja kosztowała ponad 47 mln zł.

Powstająca w ramach Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” SAG to jedno z dwóch zadań inwestycyjnych objętych projektem pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości”, którego całkowity koszt to prawie 93 mln zł, z czego niemal 59 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej, Poddziałanie 3.1.1. Strefy Aktywności Gospodarczej – ZIT, dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie