4 Design Days: Mówimy głośne "nie" wszelkim barierompropertydesign.pl - 15-02-2018 15:12


Budynki to nie tylko powierzchnie. Jak tworzyć przestrzenie, które będą służyć wymagającym użytkownikom, miejsca dla mieszkańców – sprawnych i niepełnosprawnych, wiecznie młodych i starszych? - Nie wystarczy opierać się na własnej intuicji i wyobrażeniach, trzeba opierać się na wiedzy i słowach ekspertów - mówił Krzysztof Ingarden, architekt, K. Ingarden, J. Ewý – Architekci, podczas sesji tematycznej "Bez barier. Projekty, które ułatwiają życie" na 4 Design Days.

- Aby projekty architektoniczne - szczególnie te o charakterze publicznym - były traktowane jako przyjazne i dostępne dla każdego, twórca powinien się wykazywać wielką empatią i wyobraźnią. Ja mówię głośne "nie" wszelkim barierom. Niezwykle ważna jest promocja dobrych praktyk i literatury wśród całego społeczeństwa, nie tylko wśród architektów i planistów. Edukacja uniwersytecka to również jeden z fundamentalnych aspektów, który wpłynie na większą świadomość ludzkich ułomności i zniweluje wykluczenie z przestrzeni. Coraz częściej w Polsce pojawiają się specjalistyczne opracowania, z których warto, a nawet trzeba korzystać. Nie wystarczy opierać się na własnej intuicji i wyobrażeniach, trzeba opierać się na wiedzy i słowach ekspertów - mówił Krzysztof Ingarden, architekt, K. Ingarden, J. Ewý – Architekci, podczas sesji tematycznej "Bez barier. Projekty, które ułatwiają życie" na 4 Design Days.

Marcin Grzelewski, architekt, współwłaściciel, partner, APA Wojciechowski zdecydowanie podkreślił, że czasy i projektowanie się zmieniają. - Zmienia się architektura, nie tylko pod względem estetyki, ale również pod względem funkcjonalności. Jeśli chcemy dobrze projektować, musimy rozumieć świat, który nas otacza, musimy rozumieć ludzi i ich potrzeby. Jeśli nie będziemy obserwować potrzeb ludzi czy to niepełnosprawnych, czy to starszych, architektura nie będzie aktualna - mówił.