Andrychów inwestuje w miejskie tereny do rekreacji i wypoczynkuPAP - 29-07-2019 10:03


Jedna oferta wpłynęła na ogłoszony przez Andrychów przetarg na wykonawcę zagospodarowania pod kątem wypoczynku i rekreacji miejskich terenów nazywanych Pańską Górą. Jest ona jednak o 3 mln zł wyższa niż planowane nakłady – podał andrychowski magistrat.

Samorząd podał po otwarciu oferty, że skłonny jest przeznaczyć na inwestycję 16 mln zł. Propozycja jedynej firmy, która się zgłosiła, opiewa na 19 mln zł.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak liczy, że otwarcie nastąpiłoby za 2,5 roku. Firma, która się zgłosiła, podała, że na etap projektowania potrzebuje 18 miesięcy, a na prace budowlane 10 miesięcy.

Inwestycja objąć ma budowę zbiornika wodnego, wokół którego powstaną ogólnodostępne tereny rekreacyjne. Powstałby on w miejscu, gdzie przed wojną stał młyn i istniał niewielki staw o powierzchni ok. 30 arów. Obecnie powierzchnia akwenu miałaby wynosić 1,3 ha. Można byłoby tam m.in. wędkować. Wokół stawu byłyby ścieżki piesze i rowerowe.

Zadanie obejmuje też zagospodarowanie parku miejskiego - Pańskiej Góry. Tam powstałyby miejsca do rekreacji, ścieżki, ławki, wieża widokowa oraz urządzenia do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.

Samorząd na inwestycję pozyskał blisko 12 mln zł z funduszy UE.

Andrychów leży w Małopolsce. Mieszka w nim ponad 20 tys. ludzi.