Angel Care gotowePropertydesign.pl - 27-04-2016 12:35


Angel Care, czyli kompleksowe centrum seniora we Wrocławiu, powstało w budynkach po dawnym szpitalu – pierwszym wzniesionym pod koniec XIX wieku, drugim dobudowanym w latach 30-tych XX wieku – oraz w nowym obiekcie. Prace projektowe wykonało przedsiębiorstwo Modulor.

W ciągu ostatnich dwóch lat zabytkowe budynki przeszły generalny remont i zostały dostosowane do potrzeb seniorów. Charakter pierwotnego budynku i późniejszej dobudowy został zachowany, dodano także nowe skrzydło administracyjne.

- Zależało nam, aby zachować historyczną wartość architektury, stąd dbałość o oczyszczenie ceglanej elewacji i przywrócenie podziału na część starszą i młodszą budynków. Dodatkowo od strony ulicy Dyrekcyjnej powstanie zdobiona szczytowa fasada, która uległa zburzeniu w trakcie wojny – mówi Michał Kowalski, dyrektor generalny Angel Care. – Do niedawna zaniedbane obiekty odzyskały swój charakter i zachwycają historycznym urokiem.

Właśnie zakończyły się prace budowlane, a wrocławskie Centrum Seniora Angel Care uzyskało wszystkie niezbędne pozwolenia, które warunkują rozpoczęcie działalności.

Jednym z inwestorów Angel Care jest grupa Angel Poland Group, która posiada doświadczenie w rewitalizacji dawnych zabudowań. Zrealizowała we Wrocławiu hotel The Granary, jest współinwestorem OVO Wrocław, a ostatnio rozpoczęła budowę apartamentowca Angel River. Angel Care we Wrocławiu to flagowy projekt grupy, która planuje budowę sieci centrów seniora w Polsce.

Angel Care to kompleksowe centrum seniora. Obiekt podzielony jest  na niezależne od siebie części: Apartamenty Chronione oraz Dom Opieki z rozbudowanym Centrum Chorób Demencyjnych.