Architekcie, projektuj uniwersalniePropertydesign.pl - 22-02-2016 10:16


Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zaprasza architektów i projektantów zajmujących się planowaniem przestrzeni miejskiej na bezpłatne warsztaty pod hasłem „Myśl globalnie, projektuj uniwersalnie!”.

Zajęcia poprowadzi dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego na Politechnice Gdańskiej. Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie Zielone Mazowsze, organizacja od ponad 20 lat aktywnie działająca na rzecz zrównoważonej mobilności.

Warsztaty odbędą się 25 lutego br. w godzinach 15.00-18.00 w Warsztacie Warszawskim przy Pl. Konstytucji 4.

Projekt "Razem bez barier. Warszawa przyjazna wszystkim mieszkańcom" realizowany jest od kwietnia 2015 r. w ramach programu Obywatele dla Demokracji przy wsparciu środków z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu i dyskryminacji osób z niepełnosprawnością, matek prowadzących wózki z dziećmi oraz ludzi starszych, którzy mają trudności ze sprawnym i wygodnym poruszaniem się po Warszawie.

Projekt obejmuje działania interwencyjne (również wspólnie z wykluczonymi), doradztwo (spotkania i konsultacje dla mieszkańców), a także nagłaśnianie problemów (np. poprzez happeningi) oraz edukację społeczną (m.in. szkolenia dla kierowców komunikacji miejskiej, studentów).