Badanie: Nowelizacja prawa budowlanego - czy usprawni zdaniem architektów proces inwestycyjny?PropertyDesign.pl - 12-10-2020 13:55


19 września weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, której głównym celem było ograniczenie biurokracji, uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zwiększenie stabilności decyzji podejmowanych w tym procesie. Jednak według badań przeprowadzonych przez BCMM – badania marketingowe, aż 42 proc. architektów uważa, że wprowadzone zmiany nie wpłyną realnie na uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadza, między innymi, nowy podział projektu budowlanego: na projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Uproszczono przepisy dotyczące postępowania legalizacyjnego dla samowoli budowlanych, co powinno zachęcić właścicieli takich obiektów do ich legalizacji. Rozszerzono również listę obiektów, co do których nie potrzeba uzyskania zgody na budowę.

Instytut BCMM – badania marketingowe w ramach cyklicznego projektu badawczego branży budowlanej OMNIBUD zapytał architektów o ocenę wrześniowej nowelizacji prawa budowlanego. 42 proc. respondentów pozytywnie ocenia wprowadzone w ustawie zmiany, a jedynie 19 proc negatywnie. Co trzeci badany architekt nie potrafi ocenić zmian, jakie niesie za sobą nowelizacja prawa. - Część architektów wstrzymuje się z opinią do momentu, w którym przekonają się jak wprowadzone zmiany funkcjonują w praktyce – komentuje Aleksander Buczkowski, wiceprezes BCMM.

Pytanie: 19 września 2020 roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan wprowadzone zmiany w prawie budowlanym?

Mimo pozytywnego odbioru samej nowelizacji, znacząca część respondentów (42 proc.), uważa, że wprowadzone zmiany realnie nie wpłyną na przyspieszenie ani uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego. 36 proc. architektów jest natomiast zdania, że zmiany faktycznie ułatwią prace związane z procesem inwestycyjno-budowlanym.

Pytanie: Czy uważa Pani/Pan, że wprowadzone zmiany w prawie budowlanym uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany?

Pozytywne postawy wobec zmian w prawie budowlanym obserwowane są przede wszystkim wśród architektów w wieku do 39 lat.