Baseny nad Wisłą, remont Hali Gwardii czy nowy Pawilon Emilia to kolejne inwestycje w stolicy dzięki PPPUM Warszawa - 14-09-2020 13:41


Baseny nad Wisłą, energooszczędne przedszkola, remont Hali Gwardii, nowy Pawilon Emilia, przebudowa kwartału w sercu Pragi to kolejne planowane w Warszawie inwestycje PPP.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) to sposób realizacji zadań publicznych we współpracy z podmiotami prywatnymi. Miasto dzięki tej formule może prowadzić więcej projektów w tym samym czasie – także te, na które w innych warunkach samorządu nie byłoby stać.

Warszawa, chcąc utrzymać obecne tempo rozwoju, potrzebuje współpracy z partnerami prywatnymi. Dzięki PPP miasto zyskuje dodatkowe fundusze na wdrożenie wielu inwestycji niezbędnych dla poprawy jakości życia mieszkańców. Pozyskuje też know-how. Zaś biznes – możliwość wykorzystania własnej wiedzy i doświadczenia w celu osiągnięcia zysku.

- Budżet miasta obciążają koszty walki ze skutkami epidemii. Zaczyna przez to brakować pieniędzy na planowane inwestycje – wyjaśnia Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. - Stolica widzi duży potencjał we współpracy z sektorem prywatnym w ramach PPP. Jest ona szansą na rozwój miasta z korzyścią dla mieszkańców – dodaje prezydent.

Duże zrealizowane inwestycje PPP

Warszawa od kilku lat z sukcesami wykorzystuje formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. W 2013 roku miasto zawarło umowę koncesji na wymianę wiat przystankowych. Prywatny inwestor wymienił ponad 1500 wiat, dzięki czemu miasto zyskało nowe przystanki, a inwestor mógł zarabiać na umieszczonych tam nośnikach reklamowych.

Od grudnia 2019 roku Centrum Kreatywności Targowa ma nowego operatora – to Krajowa Izba Gospodarcza (KIG). Miasto, czyli partner publiczny, było odpowiedzialne za budowę obiektu z ponad 30 pracowniami biurowymi, sześcioma salami konferencyjnymi i przestrzenią wystawienniczą. Natomiast partner prywatny, czyli KIG, zobowiązał się do jego utrzymywania (konserwacje, remonty, naprawy) oraz zapewnienia atrakcyjnych programów - merytorycznego dla przedsiębiorców z sektora kreatywnego oraz kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców Pragi. Umowa została podpisana na 10 lat, po jej zakończeniu partner prywatny zwróci budynek miastu.

Nowe inwestycje PPP

Z kolei w marcu tego roku stolica podpisała umowę na projekt i budowę nowoczesnego parkingu podziemnego na 420 miejsc na placu Powstańców Warszawy. Korzystając z własnych środków, zaprojektuje go i wybuduje partner prywatny, który będzie utrzymywał obiekt i czerpał zyski z opłat. Po zakończeniu umowy parking przejdzie na własność miasta.

W sierpniu aż pięć firm złożyło wnioski o udział w przetargu na budowę Pawilonu Nowa Emilia. Toczą się też inne postępowania dotyczące m.in. budowy energooszczędnych przedszkoli oraz remontu Hali Gwardii.

Warszawa przygotowuje kolejne projekty, które chce zrealizować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Są wśród nich:

- zagospodarowanie kwartału zabudowy w okolicy Bazaru Różyckiego wraz z miejską częścią bazaru,

- budowa kąpielisk i basenów nad Wisłą, które uzupełnią ofertę sportowo-rekreacyjną i gastronomiczną, tworząc nową przestrzeń i zachowując jednocześnie naturalny charakter  prawego brzegu rzeki.

W planach są też projekty z zakresu gospodarki odpadami, dotyczące obiektów poprzemysłowych i zarządzania energią. Za realizację projektów w formule PPP w Urzędzie m.st. Warszawy odpowiada Biuro Rozwoju Gospodarczego.