Białostocki park będzie mieć świetnie wyposażony plac zabawwww.bialystok.pl - 11-09-2020 16:53


Plac zabaw w Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku zostanie rozbudowany o nowe urządzenia edukacyjno-wodne, informuje portal Bialystok.pl. Firmy zainteresowane realizacją inwestycji mogą składać oferty do 25 września.

Inwestycja obejmie rozbudowę placu zabaw o 6 urządzeń zabawowych edukacyjno-wodnych, a także budowę toalety publicznej oraz montaż małej architektury. Oprócz ławek i koszy na śmierci, w parku staną również stojaki na rowery a także niski natrysk typu zdrój uliczny. Plac zabaw wyposażony zostanie w bezpieczną piaskową nawierzchnię oraz ciągi komunikacyjne: żwirowe, z kostki betonowej i deski tarasowej.

Wykonawca podejmujący się inwestycji będzie zobowiązany również wykonać instalacje wodociągowe, kanalizację sanitarną, elektroenergetyczną i monitoring.

Prace budowlane mają zakończyć się na przełomie maja i czerwca 2021 r.