Białystok zachęca mieszkańców do inwestycji w OZEPAP - 28-11-2019 16:45


Władze Białegostoku zachęcają mieszkańców zainteresowanych inwestycją w odnawialne źródła energii i uzyskaniem grantu na to przedsięwzięcie, do wypełniania ankiet. Miasto czeka na nie do 20 grudnia.

Białystok - jak informuje samorząd na swojej stronie internetowej - chce przygotować wniosek w konkursie dotyczącym dofinansowania projektów na instalację odnawialnych źródeł energii: fotowoltaiki i kolektorów słonecznych. Konkurs w grudniu przeprowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; fundusze pochodzą z UE. Wnioski konkursowe będą dotyczyć inwestycji - budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej na budynkach mieszkalnych, w tym jednorodzinnych, na potrzeby własne.

Miasto prosi mieszkańców zainteresowanych takimi inwestycjami o wypełnienie i przesłanie ankiety. "Wypełnienie ankiety pozwoli miastu uzyskać wiedzę o potrzebach mieszkańców w zakresie odnawialnych źródeł energii. Stworzy też szansę na optymalne przygotowanie wniosku" - pisze miasto na swojej stronie.

Samorząd dodał, że dofinansowanie instalacji będzie przyznawane w formie grantu, jako refundacja kosztów. Poinformowano też, że wysokość grantu ma być uzależniona od mocy instalacji fotowoltaicznej lub wyboru odpowiedniego zestawu kolektorów słonecznych.

Na ankiety miasto czeka do 20 grudnia, można je wysyłać elektronicznie lub składać w formie papierowej.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego po raz pierwszy będzie przeprowadzał w grudniu (1-31 grudnia) nabór wniosków w ramach działania "Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - Projekty grantowe". Jak napisano w ogłoszeniu konkursowym, grant przyznawany będzie mieszkańcom w formie "refundacji kosztów poniesionych na montaż kolektorów słonecznych i/lub instalacji fotowoltaicznej".(PAP)

autorka: Sylwia Wieczeryńska

swi/ kow/ mmu/