Biuro to coś więcej niż ściany i dachPropertydesign.pl - 06-06-2016 10:03


Na naszych oczach dokonuje się ewolucja, która zmienia myślenie o roli miejsca pracy i obliguje firmy do poszerzania kryteriów wyboru biura. Kiedyś najważniejsza była cena, dziś brane pod uwagę są również oczekiwania samych pracowników – dotyczą one zarówno dogodnej lokalizacji, jak i standardów aranżacji przestrzeni.

Możliwość świadczenia pracy na odległość, wartości wyznawane przez pokolenie Y, rynek pracy pracownika, czy wreszcie chęć zatrzymania tych najzdolniejszych zmuszają pracodawców do uwzględniania potrzeb kadry również w kontekście przestrzeni. Employee well-being, czyli dobre samopoczucie pracowników, stał się jednym z kluczowych czynników w procesie doboru biura.

O potrzebach i oczekiwaniach najemców, a także o nowych trendach w aranżacji przestrzeni biurowej i nowoczesnych workplace solutions opowiada Izabela Kapil, Vice President Portfolio Management – Europe w firmie Heitman.

Nie tylko cena

Przez długi czas najważniejszym kryterium wyboru biura była cena. Niemniej zachodzące na rynku pracy zmiany sprawiły, że dziś równie istotny jest komfort pracowników. Składa się na niego wiele aspektów, z których można wyłonić dwie główne kategorie – wewnętrzne i zewnętrzne.

Ta pierwsza dotyczy samego budynku i są nim m. in. doświetlenie światłem dziennym, wydajny system klimatyzacji i wentylacji wyposażony w nawilżacze powietrza, dobrej jakości materiały wykończeniowe, nowoczesny układ i wystrój biura – w tym wydzielenie stref na pracę i odpoczynek. W przypadku aspektów zewnętrznych najważniejsza jest lokalizacja – usytuowanie budynku względem węzłów komunikacyjnych, dostępności transportu publicznego, miejsc parkingowych (zarówno dla samochodów, jak i rowerów). Najemcy cenią sobie również ofertę usług zlokalizowanych w biurowcu oraz w jego otoczeniu, pozwalających oszczędzać czas przy realizowaniu codziennych spraw. 

Powyższe elementy mają nie tylko zapewnić dobre warunki pracy, ale dodatkowo pełnią funkcję „prewencyjną”, korzystnie wpływając na ogólny stan zdrowia pracowników. Jest to o tyle istotne, że według danych ZUS pochodzących z corocznego zestawienia absencji chorobowych ubezpieczonych, w pierwszym półroczu 2015 r. Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich prawie 115 tys. dni, co kosztowało gospodarkę kilka miliardów złotych. Dobre warunki pracy to zatem niższe koszty ponoszone w związku z czasową niedyspozycją zatrudnionych.

Pracodawcy mając świadomość tego zjawiska mają możliwość wyboru, czy uwzględniać ten czynnik w momencie podejmowania decyzji o lokalizacji swoich biur. 

- Wychodząc temu zjawisku naprzeciw, zarządcy i właściciele Warsaw Trade Tower w ramach przeprowadzonego ostatnio procesu modernizacji i rebrandingu zainwestowali w nowoczesne, estetyczne i funkcjonalne rozwiązania, podchodząc do samopoczucia pracowników w sposób niejako holistyczny”. W efekcie, w zmodernizowanym WTT pojawiły się nowe przestrzenie dedykowane wypoczynkowi, aktywności fizycznej i możliwości wspólnego spożywania i przygotowywania posiłków. Zmiany te stały się osią nowej polityki obiektu, nazwanej employee well being - komentuje Izabela Kapil.