Blisko 3 mln zł przeznaczy powiat poznański na ratowanie zabytków. W tym na budynki architektury przemysłowejPAP - 20-05-2020 11:41


Blisko 3 mln zł przeznaczy w tym roku powiat poznański na ratowanie cennych zabytków. Na liście wśród 18 obiektów po raz pierwszy znalazły się także budynki architektury przemysłowej.

Powiat poznański z kwoty blisko 3 mln zł przekazał 800 tys. zł na ratowanie poznańskiego kompleksu klasztornego franciszkanów, zaś na prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków przeznaczy łącznie 2 mln zł.

Na liście zabytków, które otrzymają w tym roku dotacje znalazł się także m.in. zespół zamkowy w Kórniku. Dzięki dofinansowaniu zostaną poddane konserwacji m.in. średniowieczne mury wewnętrzne przyziemia zamku oraz przebudowane będą alejki parkowe w Arboretum.

Starosta poznański Jan Grabkowski poinformował, że "Zamek w Kórniku z otoczeniem każdego roku staje się piękniejszy. Do tej pory przeznaczyliśmy na prace renowacyjne blisko 1,2 mln zł".

"Na terenie powiatu znajduje się wiele zabytków, którym przez minione lata, dzięki wsparciu powiatu poznańskiego, udało się przywrócić świetność. Dzięki przeznaczaniu co roku dotacji, dziś w niektórych obiektach prace są praktycznie skończone" - zaznaczył.

W tym roku po raz pierwszy, na liście 18 obiektów, które otrzymają dofinansowanie, znalazły się także budynki architektury przemysłowej.

Jak wyjaśnił Powiatowy Konserwator Zabytków Wiesław Biegański, "klasycznym przykładem architektury przemysłowej, wymienianym w podręcznikach są obiekty dawnej fabryki chemicznej w Luboniu. To budynki o wartości ponadregionalnej, nie tylko znak rozpoznawczy Lubonia, ale też prawdziwa perła tego typu budownictwa. W tym roku dofinansujemy pracę renowacyjne przy remontach dachów tego kompleksu" - powiedział.

Dodał, że na pierwszy etap robót przeprowadzony - w Hali Poelziga - dawnego magazynu superfosfatu w Luboniu powiat przeznaczy 89,5 tys. zł.

Biegański powiedział, że na terenie powiatu znajdują się także zabytki, w których prace dobiegają już końca. Są to m.in. kościoły w Kleszczewie i Rogalinku.

"Obiekty drewniane są szczególnie narażone na szybą degradację. Wiele z nich dzięki dotacji powiatu udało się ocalić od zapomnienia. Przykładem może być kościół w Rogalinku czy Kleszczewie, w którym w tym roku zakończą się prace renowacyjne" - podkreślił Biegański.

W tym roku 300 tys. zł otrzyma też kościół pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, gdzie planowane są prace remontowe i restauracyjne przy dzwonnicy oraz ogrodzeniu. Dotychczasowa pomoc dla świątyni z budżetu powiatu to prawie 1,3 mln zł.

Dofinansowanie przyznano także m.in. kościołowi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sobocie. Dzięki programowi ratowania zabytków zmieni się otoczenie kościoła św. Mikołaja w Owińskach. Po raz pierwszy na liście znalazł się też użytkowany przez Zgromadzenie Słowa Bożego park dworski w Chludowie, który może liczyć na dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł. Dotacje otrzymają też willa z ogrodem przy ul. Cienistej w Puszczykowie, i kościół św. Jadwigi w Łodzi, w gminie Stęszew. 17,5 tys. zł przeznaczone zostanie natomiast na kontynuację remontu byłego dworca kolejowego w Puszczykowie. W ramach programu odnowy zabytków wyremontowany zostanie też dach dworku w Złotniczkach oraz fragment ściany frontowej i ganku Dworu Jackowskich we Wronczynie.