Budowa Centrum Wiedzy Cognitarium. Inwestycja z ministerialną dotacjąPropertyDesign.pl - 13-07-2021 14:23


Politechnika Koszalińska otrzymała dotację na dofinansowanie budowy Centrum Wiedzy Cognitarium. Pieniądze pochodzą z  Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Politechnika Koszalińska otrzymała 39 500 000 zł dotacji celowej od Ministerstwa Edukacji i Nauki na budowę Centrum Wiedzy Cognitarium. Wstępny koszt inwestycji to 65 milionów złotych. Rozpoczęcie budowy obiektu planowane jest na początek 2022 roku, natomiast zakończenie inwestycji na koniec 2024 roku. 

Cognitarium to regionalne Centrum Wiedzy i Nauki, które ma powstać na terenie należącym do Politechniki Koszalińskiej.  

– Bardzo chcemy wspierać społeczną misję politechniki. Obok kształcenia realizujemy projekty społeczne i gospodarcze nakierowane na nasze otoczenie. – wyjaśniła rektor uczelni prof. Danuta Zawadzka – Myślę, że Cognitarium będzie takim właśnie projektem. Dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj wszyscy razem z prorektorami oraz kanclerzem, aby pokazać nasze silne wparcie dla rozwoju uczelni, miasta oraz Pomorza Środkowego.

– Pierwotnie Cognitarium było projektem wybudowania biblioteki na potrzeby Politechniki Koszalińskiej – tłumaczył dr inż. Artur Wezgraj, kanclerz uczelni – Wieloletnie prace studyjne, analityczne, zbieranie doświadczeń najlepszych bibliotek akademickich w kraju, doprowadziły do zmiany samej idei. 

Cognitarium zaplanowane jest jako regionalne centrum wiedzy i nauki. Stanie się nową siedzibą Biblioteki Głównej Politechniki Koszalińskiej, uczelnianego archiwum i innych branżowych placówek bibliotecznych. W holu wejściowym Cognitarium zostanie umieszczone Wahadło Foucaulta, które będzie dodatkową atrakcją obiektu. Centrum Wiedzy Cognitarium będzie znajdować się na terenie kampusu Politechniki przy ul. Śniadeckich. Położone będzie pomiędzy istniejącymi obiektami Uczelni (budynki H i I) a Halą Widowiskowo-Sportową.

– Takie centrum wiedzy to miejsce, które powinno być na każdej uczelni – podkreślił Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji – Jeżeli chcemy, aby jak najwięcej osób tutaj studiowało i pozostało w regionie, to muszą mieć jak najlepsze możliwości rozwoju. Cognitarium spełni te oczekiwania. Dlatego wpieramy Politechnikę Koszalińską na każdym kroku.

Ważnym elementem budowy Centrum Wiedzy Cognitarium w tym biblioteki, jest możliwość lepszego zacieśnienia współpracy z bibliotekami miasta Koszalina i innymi bibliotekami naukowymi w celu doskonalenia obsługi użytkowników i tworzenia wspólnych źródeł informacji oraz kreowanie dobrego wizerunku Centrum Wiedzy w środowisku akademickim.

W przygotowaniu projektu Politechnika Koszalińska współpracowała z bibliotekami: Publiczną, Lekarską i Pedagogiczną w Koszalinie. Istotą Centrum Wiedzy Cognitarium ma być wizualizacja zbiorów i ich udostępnienie za pomocą cyfrowych narzędzi. Dzięki temu wszyscy chętni uzyskają dostęp do dorobków naukowców. Ponadto, Cognitarium z pewnością przyczyni się do współuczestnictwa w doskonaleniu środowiska naukowego i zawodowego przez zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zasobów, tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz dopasowane ono będzie do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się wciąż coraz to nowszych możliwości technologicznych.

Ta formuła zakłada powstanie nie tylko biblioteki, wydawnictwa PK, ale również centrum szkoleniowo-konferencyjnego, galerii. Ma być to przestrzeń otwarta do spotkań, miejsce inspiracji projektów szczególnie społecznych. Liczymy na to, że będzie to również miejsce reprezentacyjne dla miasta Koszalina. Istotną funkcją obiektu będzie udostępnianie przestrzeni sprzyjającej wymianie poglądów, pracy zespołowej, udostępnianie zbiorów w formule otwartej, a nawet relaksowi.

– Cieszymy się, że projekt, na który pomysł powstał już 20 lat temu jest konsekwentnie realizowany – dodał Piotr Jedliński, prezydent miasta Koszalina. – Cognitarium będzie służyło mieszkańcom oraz podniesie atrakcyjność kształcenia na Politechnice oraz samego Koszalina.

Projekt Cognitarium został wybrany drogą konkursu, w którym zwyciężyła propozycja pracowni OVO Grąbczewscy Architekci – Oskar Grąbczewski z Katowic.