Budowa dworca Rataje w Poznaniu na wykończeniuwww.poznan.pl - 22-06-2020 09:23


Jak możemy przeczytać na portalu Poznan.pl, remont nawierzchni dworca autobusowego Rataje, prowadzony w ramach przebudowy ronda Rataje i poprzedzający zaplanowane w związku z nią roboty drogowe, dobiega końca. Jeszcze tego lata planowane jest rozpoczęcie przebudowy samego ronda.

Nową warstwę wierzchnią ma już większość peronów i miejsca zatrzymań pojazdów. Te ostatnie wykonano z betonu. Trwa układanie nawierzchni bitumicznej na pozostałych częściach dworca. Perony do końca czerwca zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dworzec, na którym pojawi się infrastruktura do zasilania autobusów elektrycznych, będzie obiektem monitorowanym.

Jeszcze tego lata planowane jest rozpoczęcie przebudowy samego ronda Rataje. Termin rozpoczęcia prac uzależniony jest od daty uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Według planów ma to nastąpić pod koniec lipca.

Przekazanie placu budowy pod cały zakres inwestycji wraz ze zmianą organizacji ruchu planowane jest na przełom lipca i sierpnia. O dokładnym terminie rozpoczęcia prac i wprowadzenia zmiany organizacji ruchu będziemy informować z wyprzedzeniem.

RB, PIM