Cenne odkrycia na Placu LitewskimPropertyDesign.pl/UM Lublin - 29-08-2016 10:19


W czasie przebudowy Placu Litewskiego archeolodzy przebadali dawny trakt, który prowadził w kierunku Warszawy i do osady Wieniawa. Odkryto także ślady budynku z późnego średniowiecza.

Dzięki odkryciom na Placu Litewskim, poznano sposób budowy dawnej głównej drogi prowadzącej do Lublina. Jej najstarsza, odkryta obecnie warstwa była ułożona z kamieni o różnych kształtach. W razie potrzeby naprawiano ją umieszczając między kamieniami kawałki drewna lub fragmenty zwierzęcych kości. Takiej drogi używano prawdopodobnie w XVI wieku. Potem na kamiennym trakcie zaczęto układać drewniane belki. Podróż po takiej nawierzchni mogła być mało komfortowa, więc by ograniczyć drgania między belkami układano mniejsze kawałki drewna, patyki i faszynę. W kolejnych latach, gdy droga niszczała nie naprawiano jej, lecz układano kolejne warstwy belek.

Tuż obok odkrytych warstw dawnego traktu archeolodzy natrafili na ślady budynku, który stał w tym miejscu jeszcze zanim powstała droga. Dziś to sąsiedztwo hotelu Europa, vis a vis dawnego "Pedetu". Ślady zabudowania odkryto na głębokości około trzech metrów poniżej obecnego poziomu gruntu. Budynek, którego przeznaczenia nie znamy stał tam w późnym średniowieczu, czyli w XV wieku.

W późniejszych latach w tym miejscu przebiegał też ówczesny lubelski wodociąg, który budowano w XVI wieku. W odkrytej pozostałości kanału wodociągowego odkryto mnóstwo przedmiotów, które ówcześni mieszkańcy Lublina i okolic pod miastem wyrzucali. Z wielu odłamków udało się ułożyć ozdobny zielony kafel z wizerunkiem mężczyzny z koroną na głowie.