Co siódma złotówka w budżecie obywatelskim Katowic na zielone inwestycjePAP - 26-02-2021 14:41


20,6 mln zł zostanie podzielone na wybrane przez mieszkańców Katowic projekty w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego stolicy Górnego Śląska. Prawie co siódma złotówka z tej kwoty trafi na zielone inwestycje - np. sadzenie drzew i krzewów oraz inne projekty proekologiczne.

W piątek katowicki samorząd opublikował harmonogram działań związanych z ósmą edycją budżetu obywatelskiego. Nabór wniosków rozpocznie się 9 marca i potrwa do 22 kwietnia. Do 12 maja zgłoszone projekty będą zweryfikowane pod kątem formalnym, do 16 sierpnia także pod względem merytorycznym. Od 6 do 19 września potrwa głosowanie mieszkańców, a lista wybranych do realizacji przedsięwzięć będzie znana najpóźniej 29 września.

Podczas siedmiu dotychczasowych edycji budżetu obywatelskiego katowiczanie wybrali łącznie ponad 870 projektów, z których przeszło 700 zostało dotąd zrealizowanych. Powstały m.in. nowe ławki, chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery, boiska, pierwszy wodny plac zabaw czy tężnia solankowa, a także niedawno oddany do użytku po rewitalizacji tor saneczkowy w Parku Kościuszki.

"Z efektów tych projektów korzystają tysiące mieszkańców. Katowiczanie dostali świetne narzędzie do wprowadzania realnych zmian swojego otoczenia i bardzo sprawnie z niego korzystają" - ocenił w piątek prezydent miasta Marcin Krupa. Jego zdaniem mieszkańcy chętnie włączają się w działania związane z budżetem obywatelskim, bo widzą efekty swojego zaangażowania.

Po dużym zainteresowaniu z ubiegłego roku, także w obecnej edycji budżetu z ogólnej puli wydzielono 3 mln zł na tzw. zielony budżet, do którego nabór wniosków rozpocznie się w kwietniu. Z tej puli można finansować np. sadzenie drzew i krzewów, rewitalizację małych skwerów, tworzenie łąk kwietnych czy warsztaty edukacyjne w dziedzinie przyrody i ekologii. Pozostałe środki (ponad 17,6 mln zł) trafią na rozmaite zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego.

Przedstawiciele katowickiego magistratu oceniają, że rosnące z roku na rok zainteresowanie budżetem obywatelskim jest wynikiem zaufania mieszkańców, których głosy znajdują odzwierciedlenie w zrealizowanych inwestycjach. Przyznają jednocześnie, że nie wszystkie uwagi i propozycje mieszkańców są możliwe do wprowadzenia - czasami wynika to z ich niezgodności z ustawą o samorządzie gminnym, w innych przypadkach uwagi mieszkańców do obowiązujących procedur bywają ze sobą sprzeczne.

Urzędnicy wskazują, że w kolejnych edycjach budżetu procedury zmieniają się, by lepiej odpowiadać na potrzeby. Np. od tego roku osoby weryfikujące zgłoszone zadania ze strony urzędu będą dokładniej przyglądać się określeniu przez wnioskodawców, czy zadania są przypisane do właściwej kategorii - jako lokalne lub ogólnomiejskie.

"Wpłynęło sporo zgłoszeń zwracających uwagę na projekty Ochotniczych Straży Pożarnych, które rzeczywiście mogły budzić wątpliwości co do lokalnego charakteru tych zadań. Dlatego w tym roku będzie to element szczególnie brany pod uwagę podczas oceny formalno-prawnej wniosków" - poinformowała szefowa wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta w Katowicach Justyna Buchalik.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Katowic, formularze zgłoszeniowe oraz generator wniosków można znaleźć na stronie internetowej www.bo.katowice.eu. (PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ amac/