Coraz bliżej budowy bielskiego sądu. Nowa siedziba sądu powstanie w zabytkowym budynkuPAP - 24-02-2020 11:27


Do końca marca firma, która wygrała przetarg na przebudowę i rozbudowę zabytkowego budynku w centrum Bielska-Białej na nową siedzibę sądu rejonowego, przejmie plac budowy – poinformował rzecznik bielskiego sądu okręgowego sędzia Jarosław Sablik.

"Wykonawca zobowiązał się do realizacji zadania w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty przekazania terenu budowy" - powiedział Sablik.

Rzecznik sądu dodał, że umowa z wyłonioną w przetargu firmą Arco System z Oświęcimia, została już podpisana.

Na przetarg napłynęło pięć ofert. Zwycięzca wycenił swoje usługi na blisko 53,8 mln zł. Pierwotnie kwota, jaką zamierzano przeznaczyć na inwestycję wynosiła 48,2 mln zł. Po otwarciu ofert okazało się, że wszystkie są droższe. Kwota nakładów została więc zwiększona.

Nowa siedziba sądu powstanie w zabytkowym budynku z końca XIX w. Dobudowany zostanie do niego nowy obiekt. Całość znajduje się w bezpośredniej bliskości aresztu. Przed 1989 r. w budynku mieścił się KW PZPR, a po rozwiązaniu partii komunistycznej jedno z liceów ogólnokształcących.

W nowej siedzibie sądzeniem zajmie się ok. 20 sędziów. Pracować tu będzie także ponad 150 osób. Zlokalizowane zostaną w jednym miejscu rozrzucone dotychczas po mieście wydziały: karne, rodzinny i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz biuro obsługi interesanta. Powstanie 14 sal rozpraw.

Ministerstwo Sprawiedliwości zarezerwowało pieniądze na inwestycję. Ujęta ona została w planie wieloletnim na lata 2020-2023.

Władze miasta przekazały zabytkowy budynek dla potrzeb sądu w 2015 r.