Czy warszawski klub sportowy zamieni się w osiedle? Jest wyraźny sprzeciwUM Warszawa - 23-06-2020 15:11


Na terenach klubu KS „Przyszłość” - Włochy ma powstać osiedle mieszkaniowe. Wniosek w sprawie oddziaływania tej inwestycji na środowisko wpłynął właśnie do Biura Ochrony Środowiska. Miasto wyraża sprzeciw wobec tych planów.

- Nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody na tego typu działania i niszczenie obiektów sportowych w stolicy.  Wspieraliśmy ten klub przez lata, wychowały się na nim pokolenia młodych sportowców z dzielnicy Włochy. Zgodnie z wolą mieszkańców będziemy chcieli ochronić otwartą przestrzeń klubu sportowego z boiskiem przed przypadkową zabudową i objąć jak najszybciej procedurą tzw. mikroplanu – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Historia tego niewielkiego piłkarskiego klubu rozpoczyna się w 1928 roku. Dziesięć lat później Klub Sportowy „Przyszłość” przenosi się na ul. Rybnicką 25 (dawniej Słowackiego). W roku 1997 występuje o zasiedzenie zajmowanego, prywatnego gruntu. Po wieloletnich sporach sądowych (sprawa w dwóch instancjach) uwłaszcza się na prywatnym gruncie - postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia zostaje wydane w 2011 r.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie na działce przy ul. Rybnickiej 25 zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (6 budynków, od 3 do 5 kondygnacji naziemnych, 23,5 tys. mkw. powierzchni użytkowej mieszkań) wpływa do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy 27 maja. A 12 czerwca Urząd Dzielnicy Włochy otrzymuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w tej sprawie.

Działka przy ul. Rybnickiej 25 o powierzchni 2,1534 ha (nr. ewidencyjny 137 w obrębie 2-08-18) jest własnością klubu. Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren jest położony w sercu cennego założenia urbanistycznego miasta–ogrodu w Dzielnicy Włochy, który znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.