Czysty modernizm - szkoła według projektu Demiurg i Front ArchitectsPropertydesign.pl - 02-02-2016 12:44


Budynek gimnazjum położony w Dopiewie przy ulicy Łąkowej, którego budowa dobiega właśnie końca, został zaprojektowany przez konsorcjum biur projektowych Demiurg oraz Front Architects z Poznania.

Kompozycja obiektu oparta jest na planie litery U, w której główne dwa skrzydła przewidziane są na funkcje dydaktyczne i pomocnicze, trzecie zaś skrzydło zajmuje hala sportowa, połączona ze szkołą parterowym łącznikiem kryjącym szatnie sportowe. Pomiędzy poszczególnymi częściami przewidziano wewnętrzny dziedziniec, służący zarówno rekreacji w czasie przerw, jak i ćwiczeniom sportowym za sprawą dodatkowego boiska do siatkówki.

Duże różnice wysokości terenu opracowania uwzględniono w projekcie wynosząc parter szkoły oraz dziedziniec ponad resztę zagospodarowania działki tworząc układ tarasowy z obniżonym zespołem boisk i bieżni od strony północno-zachodniej.

Ekspozycja południowo-zachodnia głównych skrzydeł budynku zapewnia pełne doświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń klas, które jest regulowane za pomocą zewnętrznych żaluzji przeciwsłonecznych. Dostępność poszczególnych pomieszczeń zapewnia układ szerokich i dobrze doświetlonych korytarzy, w których zadbano również o odpowiednią akustykę.

Architektura budynku bezpośrednio zainspirowana jest czystym modernizmem: prostoty układ, surowość prostopadłościennych brył, dominująca biel, szerokie pasy okienne, kompozycja i oszczędny detal. Ascetyczność elewacji "ocieplają" drewniane akcenty w postaci blend międzyokiennych w skrzydłach dydaktycznych oraz ścian hali sportowej. Natomiast na ścianie szczytowej od południowego wschodu zaprojektowano mural z patronem szkoły – Janem Kochanowskim, który jeszcze czeka na swoją realizację.

Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego

Dopiewo, ul. Łąkowa

Inwestor: Gmina Dopiewo

Powierzchnia użytkowa: 5.001,91 mkw.

Kubatura: 31.008,02 m3

Projekt:  2013 – Konsorcjum Demiurg oraz Front Architects

Realizacja: 2014 - 2016