Dawna carska szkoła w Łodzi odzyska blaskUM Łódź - 16-03-2018 15:23


Dawna carska szkoła przy ul. Przybyszewskiego 251/253 to prawdopodobnie najstarszy budynek Zarzewa. Dzięki budżetowi obywatelskiemu wkrótce rozpoczną się pierwsze prace w nieruchomości powstałej ok. 1913 r.

Parterowy ceglany budynek przy ul. Przybyszewskiego 251/253, z pozostałościami rosyjskiego napisu na frontowej ścianie, przed laty zwrócił uwagę Jakuba Huberta, który prowadzi firmę na Zarzewie i często przejeżdżał obok. Zaciekawiony zniszczonym rosyjskim napisem, zaczął szukać informacji o historii budynku. Okazało się, że przed I wojną światową mieściła się w nim carska szkoła podstawowa - informuje oficjalny portal miejski Łodzi.

Aby ocalić ten budynek od zapomnienia, pan Jakub złożył wniosek do budżetu obywatelskiego. – Projekt składa się z dwóch części. Jedna dotyczy odnowienia napisu ma froncie, a druga to stworzenie tzw. białej księgi obiektu, czyli zgromadzenie wszelkich możliwy do uzyskania informacji na temat historii budynku – powiedział Jakub Hubert. Według ustaleń wnioskodawcy, „carska szkoła” jest najprawdopodobniej najstarszym budynkiem na Zarzewie i praktycznie jedynym, który pozostał po nieistniejącej już wsi Zarzew – stał on prawdopodobnie w jej centrum.

Przedstawiając zakres prac, jakie zostaną wykonane w ramach budżetu obywatelskiego, Piotr Filipowicz z Biura Projektów i Ekspertyz Budowlanych powiedział: - To będzie dość nietypowe zadanie. Zleceniodawca postanowił bowiem połączyć prace przedprojektowe, takie jak ekspertyza, ocena stanu technicznego czy kwerenda archiwalna z elementami wykonawstwa, czyli renowację zatartego napisu historycznego. Zostanie on odtworzony zgodnie ze sztuką konserwatorską i budowlaną. Prace rozpoczną się w maju, gdy zrobi się odpowiednio ciepło.

Jak podkreślił Piotr Filipowicz, odrestaurowany napis powinien zwiększyć zainteresowanie tym budynkiem, bo w Łodzi, szczególnie poza centrum miasta, pozostało niewiele napisów z czasów carskich.

Grzegorz Justyński, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ, zwrócił uwagę, że budżet obywatelski, to nie tylko duże i kosztowne inwestycje. – Takie drobne, niewielkie pod względem kosztów projekty, pozwolą ocalić od zapomnienia pewne fragmenty historii Łodzi.

Termin składania wniosków do tegorocznego budżetu obywatelskiego został przedłużony do 26 marca 2018 r.