Dom Sąsiedzki powstanie przy ulicy Dworcowej w GdańskuUM Gdańsk - 28-12-2020 13:22


Ogłoszony został przetarg na budowę budynku przy ul. Dworcowej 11, który będzie pełnił m.in. funkcję domu sąsiedzkiego. Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach Programu Rewitalizacji. Obiekt powstanie w połowie 2022 roku.

Budynek przy ul. Dworcowej 11 powstanie na potrzeby realizacji usług społecznych jako m.in. siedziba domu sąsiedzkiego oraz wsparcia podwórkowego. Przy ul. Dworcowej wybudowany zostanie dwukondygnacyjny budynek, który będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt podzielony będzie na dwie bryły A i B połączone łącznikiem. Budowa i montaż szybu windowego umożliwi poruszanie się po obiekcie osobom z ograniczoną mobilnością.

Inwestycja obejmie budowę budynku użyteczności publicznej wraz z wykonaniem nowego zagospodarowania terenu wokół obiektu. Powstaną nowe miejsca parkingowe, plac zabaw, boisko do gry w koszykówkę. Przy południowej granicy działki zlokalizowana została przestrzeń przeznaczona na ogród warzywny. Przewidziano miejsce do grillowania, nie zabraknie także ławek i stojaków na rowery.

Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony do końca grudnia 2020. Otwarcie ofert przewidywane jest w drugiej połowie stycznia. Prace potrwają do połowy 2022 r. Zadanie jest elementem Programu Rewitalizacji dzielnic Gdańska.

– To już kolejne zadanie w ramach Programu Rewitalizacji na Oruni, które koordynować będzie DRMG. Przy ul. Gościnnej obserwujemy postępy przy adaptacji dawnego ratusza. Na ukończeniu są także prace związane z zagospodarowaniem dwóch skwerów przy ul. Gościnnej i Związkowej – wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Program Rewitalizacji współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020. Zrewitalizowane zostaną cztery obszary Gdańska: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Część kosztów inwestycji zostanie pokryta dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Koordynatorem rewitalizacji czterech dzielnic Gdańska jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach programu oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska realizują także Gdańskie Nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe.

Autor: Aneta Niezgoda, Urząd Miejski w Gdańsku