Doświetlone ulice, uspokojony ruch, a w planach największy woonerf w krajuUM Sopot - 18-11-2020 10:10


Budowa wyniesionych przejść dla pieszych, doświetlenie przejść istniejących, instalacja wyświetlaczy prędkości, 22 km dróg rowerowych - to niektóre z działań podjętych przez miasto Sopot, aby zapewnić bezpieczeństwo na jego ulicach. Teraz w mieście może także powstać największy woonerf w kraju.

Częstym tematem rozważań użytkowników dróg, zarówno kierowców jak i pieszych, są zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Niezależnie od tego, na kogo należy najbardziej uważać – czy na początkujących kierowców, brawurowych rowerzystów czy niewidocznych po zmroku pieszych, zasady bezpieczeństwa i przepisy ruchu drogowego obowiązują każdego, bez wyjątku. W Sopocie podjęto w szereg działań, aby wszyscy uczestnicy ruchu mogli poruszać się bezpiecznie.

W ciągu ostatnich kilku lat w mieście:

- wybudowano 7 wyniesionych przejść dla pieszych – łącznie na terenie miasta mamy 13 wyniesionych przejść poza obszarem skrzyżowań;

- doświetlono 34 przejścia dla pieszych – do 2019 oświetlone dedykowanym światłem zostało 39 przejść, a w samym 2020 r. 35 przejść w dolnym Sopocie. Na ukończeniu jest doświetlenie wszystkich przejść przy al. Niepodległości i ul. Malczewskiego;

- wybudowane zostały 4 wyniesione skrzyżowania. Na terenie miasta jest w sumie łącznie 18 wyniesionych, całych tarcz skrzyżowań wraz z przylegającymi przejściami dla pieszych;

- zainstalowano 17 wyświetlaczy prędkości, tzw. „buźki sopockie”;

- 90% ulic w mieście objęte zostały strefą uspokojenia ruchu Tempo-30 (z wyjątkiem Drogi Zielonej, al. Niepodległości i ul. Malczewskiego);

- dla poprawy bezpieczeństwa oraz obniżenia prędkości na terenie miasta zainstalowano 47 progów zwalniających: wyspowych i listwowych, na mniejszych i lokalnych ulicach;

W Sopocie jest łącznie 14 skrzyżowań typu rondo, czyli statystycznie najbezpieczniejszych połączeń dróg. W ostatnich latach powstały tego rodzaju połączenia na skrzyżowaniach ulic: Haffnera i Sępiej, Polnej i Łokietka, Wejherowskiej i Kraszewskiego oraz Obodrzyców i Wejherowskiej;

Dodatkowo dla usprawnienia podróży komunikacją zbiorową poza systemem TRISTAR regulującym i informującym na swoich wyświetlaczach pasażerów o przejazdach autobusów, wprowadzony został system sygnalizacji świetlnej dający priorytet na przejeździe przez dane skrzyżowania dla komunikacji zbiorowej. Taki system działa od kilku lat na pętli Reja oraz obecnie wprowadzamy go również na skrzyżowaniu al. Niepodległości / ul. Malczewskiego, gdzie ten priorytet będą miały pojazdy komunikacji jadący z Sopotu w kierunku ulicy Malczewskiego i dalej na Brodwino.

- Rowerzyści mają do swojej dyspozycji w sumie 22 km dróg rowerowych. Na blisko 70 km ulic w mieście, daje to współczynnik 30%, i daje to jeden z najwyższych współczynników w kraju. – informuje wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski. - W Sopocie drogi rowerowe zaczęliśmy budować stosunkowo wcześnie, więc zdążyły już one osiągnąć pełnoletniość. Aktualnie je remontujemy; rok temu alejka nadmorska, ul. Wejherowska. W bieżącym roku mamy już za sobą remont Armii Krajowej, który przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa, m.in. poprzez wyprostowanie trasy, wyniesione zostały przejazdy uzyskując najwyższy standard korzystania. W trakcie realizacji jest gruntowna przebudowa al. Niepodległości, na odcinku od ul Wejherowskiej do Armii Krajowej – zawężamy jezdnię by wygospodarować pełnowymiarową, bezpieczną drogę rowerową, co stanowić będzie domknięcie rowerowego układu komunikacyjnego w północnym Sopocie – dodaje wiceprezydent M. Skwierawski.

Blisko 80% ulic jednokierunkowych w kurorcie objętych jest rowerowym kontraruchem, tj. rowerem wolno jechać pod prąd.

- Od 7 lat, gdy wprowadziliśmy pierwszy kontraruch była tylko jedna kolizja z tego powodu, rozwiązanie jest bezpieczne i wygodne, uczestnicy ruchu widzą się wzajemnie. – komentuje sopocki oficer rowerowy Krzysztof Jałoszyński. W sopockich tunelach pod torami SKM można jeździć rowerem, pod warunkiem jazdy środkiem, 10 km/h i ustępowania miejsca pieszym. To wygoda i likwidacja barier – dodaje K.Jałoszyński.

To nie koniec podjętych działań. Trwa przetarg na przebudowę ulicy Parkowej, gdzie w planach jest stworzenie największego woonerfu w kraju.